Stärk löntagarnas röst

LEDARE2003-12-02
Av:  Jan-Åke Porseryd

De nyligen publicerade upplagesiffrorna för tidningarna visar att Sverige fortfarande är ett av världens mest tidningsläsande länder.

Tidningarnas upplagor håller sig kvar på en hög nivå – med kvällspressen som det stora undantaget.

Överhuvudtaget är svenskarna stora mediekonsumenter – över sex timmar per person och dag år 2000, mer än någonsin. Radio och TV är populärast, men det är värt att notera att varje svensk ägnar nästan en timme dagligen åt tidningsläsning.

De fackliga tidningarna har upplagor som motsvarar förbundens medlemstal. I vissa fall rör det sig om mycket stora upplagor. Kommunalarbetaren ges ut i 645 100 exemplar, Dagens Arbete i 564 000 och Siftidningen i 359 900.

Tidningarna når alltså många människor, men i den dagliga samhällsdebatten märks de tyvärr inte alltför tydligt.

Fackets press upplevs sannolikt som alltför fackligt inåtvänd och riskerar att bli ointressant för många läsare.

Den löpande offentliga debatten förläggs därför (vid sidan av radio och TV) till dagspressen, där vi i dag ser ett alltmer koncentrerat ägande.

Nästan alla de största dagliga tidningarna ägs av mäktiga näringslivs- och arbetsgivarintressen.

Norska Schibstedt innehar Aftonbladet och Svenska Dagbladet.
Familjen Bonnier äger DN, Expressen, GT, Kvällsposten, Sydsvenska Dagbladet och Dagens Industri.

Miljardären Jan Stenbecks bolag MTG ger ut succén Metro, gratistidningen som har en upplaga på nära 400 000 exemplar i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Till det kommer dessa ägargruppers expanderande innehav av kommersiell TV (TV3 och TV 4 bl a) och radio, multimedia och tidskrifter.

Även journalistiken har, tyvärr, utvecklats till att bli mer kommersiell och marknadsinriktad.

De alternativa bilderna av den verklighet vi lever i, av samhället, av ekonomin och arbetslivet ges allt mindre utrymme.

Likriktningen ökar. Det blir mindre av variation och mångfald.
Här borde fackföreningsrörelsen kunna spela en viktig roll. Men tyvärr finns facket i dag i huvudsak inte med som ägare i den dagliga nyhets- och åsiktsströmmen. En viktig röst saknas.

I samband med Trio-projektet fördes diskussioner om att skapa en ny stor facklig tidning. Med en upplaga på nära 450 000 exemplar skulle en sådan tidning (kombinerad med hemsida på webben) otvivelaktigt blivit en kraftfull röst i debatten.

Med en utåtriktad journalistik, med nyheter/aktualiteter och debatt som huvudingredienser, med tät utgivning och genom att skildra samhället ur ett brett löntagarperspektiv hade den blivit en motvikt till det kommersialiserade och marknadsinriktade mediautbudet i Sverige.

Trio-projketet gick om intet, men idén om att skapa en ny, mer utåtriktad löntagartidning väntar på att förverkligas i den fackliga världen.

Men för det fordras framsynta fackförbund, som är modiga nog att satsa ökade resurser för att stärka den fackliga rösten.

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA