Bild: Frida Ström

17 myndigheter kritiseras för väsentliga fel

STATSFÖRVALTNING2024-03-27

Riksrevisionens årliga granskning av myndigheternas årsredovisningar har lett till att 17 myndigheter får kritik för väsentliga fel. Inte sedan 2018 har så många myndigheter fått en modifierad revisionsberättelse. ”Den vanligaste bristen är även i år att myndigheter har överskridit sina befogenheter”, konstaterar riksrevisor Helena Lindberg.

Riksrevisionen har genomfört sin granskning av 221 statliga myndigheters och organisationers årsredovisningar för 2023. För 17 av dem lämnar Riksrevisionen en så kallad modifierad revisionsberättelse, vilket innebär att det finns väsentliga brister.

”Den vanligaste bristen är även i år att myndigheter har överskridit sina befogenheter, till exempel när det gäller ekonomiska åtaganden. Dessutom har flera myndigheter gjort stora överskott på avgiftsbelagda verksamheter som ska gå plus-minus-noll”, konstaterar riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Högskolan Kristianstad, Karlstads universitet, Spelinspektionen och Statistiska centralbyrån får alla kritik för att de har samlat på sig stora överskott för avgiftsfinansierade verksamheter, trots att dessa inte får gå med vinst. Spelinspektionen redovisar dessutom överskottet fel, och Karlstads universitet har i strid med regelverket fört över pengarna till ett konto utanför myndigheten.

Boverket, Jämställdhetsmyndigheten, Linköpings universitet och Skolverket kritiseras för att ha överskridit sina ekonomiska ramar.

Länsstyrelserna i Gävleborgs län och Norrbottens län har felaktigt redovisat utgifter för att slippa betala tillbaka sparade anslag, medan Länsstyrelsen i Västernorrlands län har många fel i sin sammanställning av väsentliga uppgifter. Länsstyrelsen i Skåne län har redovisningsfel i balansräkningen.

Lunds universitet har redovisat ett hyresavtal fel, vilket i sin tur lett till fel i bland annat balansräkningen och att universitetet har överskridit de ramar som beslutats av regeringen.

Etikprövningsmyndigheten, Myndigheten för stöd till trossamfund och Sida får kritik för fel i resultatredovisningen.

Statskontoret har inte följt kravet på att ta upp lån för att finansiera köp av inventarier.

”För en icke-revisor kanske delar av detta kan framstå som formaliafel. Men om regeringen ska kunna styra den statliga verksamheten på ett effektivt sätt måste myndigheterna följa regler och instruktioner”, understryker riksrevisor Helena Lindberg.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA