600 miljoner ska sparas

KRIMINALVÅRDEN2003-08-05
Tuffa besparingar väntar kriminalvården. Antalet sängplatser för intagna kan inte prutas på och då återstår personalen, enligt t f generaldirektör Doris Högne.

Sedan år 2000 har Kriminalvårdsverket årligen överskridit anslaget och fått pengar i efterhand. Skillnaden mellan anslag och kostnader vid utgången av 2004 beräknas bli drygt 600 miljoner kronor. Samtidigt har man dragits med en växande skuld. Främsta orsaken är att antalet intagna ökat kraftigt.

Ett regeringsbeslut 8 maj innebär att Kriminalvårdsstyrelsen till december 2004 måste hålla budgetramen på 4,6 miljarder kronor.

Kriminalvårdsstyrelsen  ska också se till att nybyggda anstalter  inriktas mot större och färre enheter.

– Vi ska göra vad vi kan för att närma oss budgetramen. Men det är ett dilemma att få det att fungera eftersom antalet klienter ökar. En sängplats per intagen kan vi inte pruta på  och då måste vi ta av personalen.

Det säger Doris Högne. Hon fungerar tillfälligt som generaldirektör vid Kriminalvårdsstyrelsen tills nya gd Lena Häll
Eriksson börjar den 2 juni.

All verksamhet ska nu ses över – administration, organisationsstruktur, det som rör de intagnas vardag och industrin som sysselsätter dem. Det blir den nya generaldirektören som får fatta prioriteringsbesluten.

– En riktig kalldusch, kommenterar Sven-Erik Larsson, ST-Kriminalvård. Det här går ut både över oss anställda och de intagna. Sparkravet drar undan förutsättningarna för vår verksamhet. Det betyder också mer än en intagen i varje rum på nybyggda anstalter.

För övrigt, tillägger han, om sparkravet räknas om i personalkostnader motsvarar det 1 800 helårsarbetskrafter.

Fakta

Förutom sparkravet att hålla budgetramen har regeringen beslutat om riktlinjer för hur kriminalvården ska bygga nya fängelseplatser. Tillbyggnaderna ska rymmas inom den ekonomiska ram man förfogar över och nybyggnad inriktas mot färre och större enheter.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.