Allt fler forskare rekryteras internationellt

HÖGSKOLAN2024-05-24

Under förra året arbetade närmare 6 500 internationellt rekryterade forskare vid svenska lärosäten, enligt Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Det är en ökning med sex procent sedan 2022.

Andelen internationellt rekryterade forskare vid svenska universitet och högskolor har enligt UKÄ ökat över tid. Som internationellt rekryterad räknas den som enbart har utländska examina. För tio år sedan var knappt 16 procent av samtliga forskare vid svenska universitet och högskolor internationellt rekryterade. Under fjolåret hade andelen stigit till nästan 24 procent.

UKÄs statistik visar att andelen internationellt rekryterade forskare varierar stort mellan lärosätenas olika forskningsområden. Högst är andelen inom naturvetenskap med 38 procent medan bara 13 procent av forskarna inom samhällsvetenskapliga ämnen har rekryterats internationellt.

Allra vanligast är internationell rekrytering bland meriteringsanställda. Drygt hälften av samtliga meriteringsanställda har enbart utländska examina. Bland lektorer är andelen internationellt rekryterade bara 14 procent.

Meriteringsanställning

En meriteringsanställning är en tidsbegränsad anställning som är avsedd att ge doktorsexaminerade möjlighet att meritera sig för en fortsatt karriär inom forskning och undervisning.

Källa: UKÄ

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA