Annons:

Allt fler statsanställda går i pension efter 65  

PENSION2023-10-24

Drygt hälften av de statsanställda går nu i pension senare än vid sin 65-årsdag, visar en rapport från Statens tjänstepensionsverk, SPV.

Var tredje statsanställd tar enligt SPV ut pension innan de har fyllt 65 år. Men en majoritet av de statsanställda går numera i pension efter att de har fyllt 65 år. Under 2022 valde 55 procent att vänta med pensionen till efter 65-årsdagen, en ökning från 50 procent året innan.

Att åldersgränsen för rätten att behålla sin anställning höjdes från 67 till 68 år 2020 visar sig i statistiken. Andelen som går i pension efter 68-årsdagen har ökat från 2 till 16 procent under de senaste fyra åren. Under 2022 hade var sjätte ny pensionär fyllt 68 år.

Under 2022 var den genomsnittliga pensionsåldern 65 år för män och 65 år och 3 månader för kvinnor. Kvinnorna var alltså i genomsnitt tre månader äldre än männen vid den första utbetalningen av ålderspensionen.

”Männen har i genomsnitt en högre lön än kvinnorna och därmed en högre pension. Den här skillnaden är även störst bland dem som tog ut sin tjänstepension vid 68 år. Vid den här åldern hade männen i genomsnitt 45 procent högre utbetalt månadsbelopp jämfört med kvinnorna”, konstaterar Helén Högberg, statistiker på SPV, i ett pressmeddelande.

Statistiken visar också att det blivit vanligare att göra temporära uttag av tjänstepensionen. Temporärt uttag innebär att ett visst belopp utbetalas före 65 års ålder och ett annat belopp betalas ut från och med den månad man fyller 65, alternativt inget belopp alls efter 65-årsdagen. Livsvarigt uttag innebär att det i grunden är samma belopp som betalas ut både före och efter 65-årsdagen.

”Det här kan vara värt att notera eftersom ett temporärt uttag innebär att du, i de allra flesta fall, väljer att ta ut en större andel av din tjänstepension före 65 år. Därför kan de här personerna få en lägre pension – och i vissa fall ingen tjänstepension alls – efter fyllda 65 år”, påpekar Helén Högberg.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA