Alltför förenklad information till nyanlända

FORSKNING2020-03-31
Samhällsinformation till nyanlända blir kraftigt förenklad, därför att de som tar fram materialet tar större hänsyn till hur beställande politiker ska reagera än till vad de nyanlända behöver, enligt en ny studie.

Enligt en doktorsavhandling från Göteborgs universitet får nyanlända information om det svenska samhället som inte utgår från deras behov och som är kraftigt förenklad. De som tar fram nationellt utbildningsmaterial för samhällsinformationen bryr sig mer om kritiska röster än om att säkerställa att insatsen baseras på vetenskaplig kunskap.

”De tjänstemän som tar fram nationellt presentationsmaterial för samhällsorientering upplever sig granskade av politiker, journalister och allmänhet. En stor del av deras arbete går ut på att ge en beskrivning av Sverige som externa aktörer ska vara nöjda med istället för att fokusera på de nyanländas behov”, konstaterar avhandlingens författare Linnéa Åberg i ett pressmeddelande.

Samhällsorientering ska ge nyanlända information om hur Sverige fungerar, för att underlätta integration och etablering i arbets- och samhällslivet. Linnéa Åbergs genomgång visar att till exempel hälso- och sjukvård, socialt arbete och skola, har kommit långt i arbetet med att utveckla metoder för att säkerställa att olika insatser ges på bästa sätt. Men när det gäller framtagande av nationellt undervisningsmaterial för samhällsorientering finns tydliga brister.

”För att samhällsorienteringen ska vara meningsfull och hålla hög kvalitet behöver myndigheter och verksamheter ges handlingsutrymme att behovspröva insatsen utifrån aktuell forskning och kunna följa upp effekter och användbarhet”, konstaterar Linnéa Åberg.

En försvårande omständighet är att de som beställer materialet begär enkla förklaringar som lätt ska kunna presenteras för de nyanlända, samtidigt som de själva framhåller att information om svenska värden kräver fördjupning, komplexitet och uppvisande av kontrasterande perspektiv för att bli så korrekt som möjligt.

”Arbetsuppgiften att ta reda på svenska värden och hur de ska presenteras är den som har beskrivits som svårast av tjänstemän i studien. De som arbetar med materialet hanterar det som om det vore gjort av glas”, anser Linnéa Åberg.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.