En paragraf i det lokala kollektivavtalet för spårvagnsförare anger att sjuklön ska utgå under den tid som föraren är avstängd från jobbet i väntan på läkarutredning. Den paragrafen hade varit värd att pröva i domstol, enligt STs jurist Joakim Lindqvist.
Bild: Mostphotos
En paragraf i det lokala kollektivavtalet för spårvagnsförare anger att sjuklön ska utgå under den tid som föraren är avstängd från jobbet i väntan på läkarutredning. Den paragrafen hade varit värd att pröva i domstol, enligt STs jurist Joakim Lindqvist.

Almega stämmer ST – vill inte betala sjuklön

SPÅRTRAFIKEN2019-10-30

Arriva vill inte betala sjuklön till en spårvagnsförare som tagits ur tjänst i väntan på sjukutredning, trots att det är inskrivet i det lokala kollektivavtalet. Då fack och arbetsgivare inte lyckats enas stäms nu ST av Almega. ”Arbetsgivarsidan anser inte att den bestämmelsen är tillämplig i det här fallet”, säger Jonas Stålnacke, jurist på Almega.

Det var i januari som en spårvagnsförare på tvärbanan i Stockholm körde på en stoppbock vid en ändhållplats. När det inte gick att slå fast varför föraren inte kunde stanna tåget i tid togs hen ur tjänst i väntan på läkarundersökning, vilket är praxis då det krävs att föraren är godkänd av läkare för säkerhetsklassad tjänst.

Under de tre första dagarna efter olyckan var föraren avstängd från jobbet med full lön. Därefter blev hen sjukskriven, först med sedvanlig sjuklön och sedan med sjukpenning från Försäkringskassan.

Arriva hade inte något annat jobb att erbjuda under tiden som läkarutredningen pågick, enligt den stämningsansökan som nu har lämnats in till Arbetsdomstolen, AD.

I mitten av maj meddelade lokföraren sin arbetsgivare att Försäkringskassan dragit in sjukpenningen. Facket kopplades in och en tvist uppstod, eftersom ST ville att spårvagnsföraren då i stället skulle få sjuklön av arbetsgivaren. Något som Arriva alltså inte gick med på.

Som anledning till stämningen anger arbetsgivarparten Almega att tågbolaget inte ska behöva betala någon sjuklön utöver de lagstiftade två veckorna man redan har betalat. Men spårvagnsförarnas lokala kollektivavtal säger något annat.

– Det finns en paragraf om att den som är förbjuden att tjänstgöra i avvaktan på utredning ska uppbära sjuklön, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.

Almegas arbetsrättsjurist Jonas Stålnacke vill inte gå in på varför arbetsgivaren anser att bestämmelsen om extra sjuklön i det lokala kollektivavtalet inte ska gälla i det här fallet, eftersom ST ännu inte har svarat på stämningsansökan.

– Jag nöjer med att säga att vi anser att den bestämmelsen inte är tillämplig, och att vi ska bemöta det som ST har att komma med, säger Jonas Stålnacke till Publikt.

Enligt stämningsansökan yrkar Almega på att arbetsgivaren helt ska slippa betala vare sig sjuklön eller lön för en period av ungefär fyra månader. Det handlar enligt stämningsansökan om en lönesumma på totalt runt 102 000 kronor.

ST har nu lite mindre än två veckor på sig att svara på stämningsansökan, och det kan bli aktuellt att kräva skadestånd utöver den summan, enligt STs jurist Joakim Lindqvist.

– Jag menar att ordalydelsen i den här paragrafen med viss styrka talar för att den ska tillämpas i det här fallet, säger han.

Båda juristerna påpekar att det är vanligt att parterna når någon slags ekonomisk överenskommelse på vägen, som gör att slutförhandling i AD inte krävs.

– Vår bedömning är att bolaget har gjort rätt i det här fallet, säger Jonas Stålnacke.

Det finns ingen misstanke om att spårvagnsföraren har agerat vårdslöst i samband med händelsen, enligt stämningsansökan.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA