Andelen icke undervisande personal på lärosätena har minskat

HÖGSKOLAN2021-04-30
Antalet anställda vid lärosätena som arbetar med annat än undervisning har ökat – men i lägre omfattning än den forskande och undervisande personalen, visar en analys som Universitetskanslersämbetet gjort. Det är bara den grupp som arbetar med rent administrativa uppgifter som ökat i samma omfattning som den undervisande personalen.

31 660 av högskolornas anställda räknas till den forskande och undervisande personalen, medan drygt 21 200 har andra arbetsuppgifter. En samlande beteckning för personalgruppen är i rapporten teknisk/administrativ personal, men i gruppen ingår många olika yrkesgrupper – exempelvis administratörer, bibliotekarier, studievägledare, kommunikatörer, tekniker och lokalvårdare.

UKÄ konstaterar att det från tid till annan blossar upp debatt kring framför allt den administrativa personalen på lärosätena. Ibland handlar diskussionen om att den administrativa överbyggnaden växer och tar ökade resurser i anspråk. Andra gånger är fokus att den forskande och undervisande personalens administrativa börda ökar över tid.

Enligt UKÄs analys inrymmer den teknisk/administrativa personalen en stor bredd av yrken. Majoriteten av de anställda inom personalkategorin är kvinnor och närmare fyra av fem har en eftergymnasial utbildning. Över tid har antalet anställda inom den teknisk/administrativa personalen vid landets lärosäten ökat, men långsammare än den forskande och undervisande personalen.

Det är bara antalet anställda med administrativa uppgifter som har ökat sedan 2001. Den kategorin har ökat i samma omfattning som den forskande och undervisande personalen. Under samma tidsperiod har däremot antalet anställda inom den tekniska personalen, bibliotekspersonalen och arvodisterna minskat. Också antalet assistenter och sekreterare har minskat kraftigt sedan 2001, medan antalet samordnare och administratörer har ökat.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.