Ändrade regler för skulder till Försäkringskassan

FÖRSÄKRINGSKASSAN2022-09-01

Från och med i dag ändras lagen så att skulder till Försäkringskassan ska betalas inom ett år. Därmed begränsas möjligheten att göra upp om avbetalningsplaner över längre tid för större skuldbelopp.

Den lagändring som träder i kraft 1 september innebär att Försäkringskassan ska vända sig direkt till Kronofogden för att driva in skulder om de inte betalas enligt överenskommelse. Villkoren för avbetalningsplaner ändras och förtydligas så att skulder till Försäkringskassan ska betalas av inom ett år.

Lagändringen innebär att Försäkringskassan inte längre behöver ansöka om betalningsföreläggande eller föra talan vid allmän domstol för att kunna vända sig till Kronofogden, skriver Försäkringskassan i ett pressmeddelande.

”Förändringarna tydliggör att en skuld till oss ska återbetalas, vilket bidrar till att upprätthålla legitimiteten för välfärden och våra trygghetssystem. För den enskilde innebär det också att hen snabbare kan bli skuldfri”, kommenterar Försäkringskassans verksamhetsområdeschef Fredrik Falk lagändringen i pressmeddelandet.

Felaktiga utbetalningar som en person blir återbetalningsskyldig för kan bero på att denne förbisett att anmäla ändringar, men kan också bero på avsiktliga fel. Enligt Försäkringskassan betalas en stor del av skulderna omgående. Försäkringskassan har i dag fordringar på cirka åtta miljarder kronor att kräva in från enskilda.

I pressmeddelandet framhåller Fredrik Falk att myndigheten ser positivt på lagändringen: ”Det är en bra förändring eftersom syftet är att åstadkomma en effektiv hantering och snabbare återbetalning till staten.”

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.