Bild: Casper Hedberg

Ännu är inget märke för löneökningarna klart

AVTAL2020-10-22

Facken inom industrin sade i veckan nej till det förslag till avtal som lagts fram. För STs del är det märke för löneökningarna som industrins avtal sätter viktigt. Förbundets förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar är inte förvånad över att industrifacken avvisade det första budet.

Parallellt med industrins avtalsförhandlingar pågår förhandlingar mellan OFR, Offentliganställdas förhandlingsråd – där ST ingår – och Arbetsgivarverket. OFR har yrkat löneförhöjningar i nivå med märket och vad parterna inom industrin kommer fram till är därför av högsta intresse.

I måndags lämnade de Opartiska ordförandena, Opo, som bistår parterna i industriförhandlingarna, ett bud som innebär löneökningar på totalt 4,5 procent under en avtalsperiod på 29 månader. Industriarbetsgivarna konstaterar att budet är mycket högt, men att de är beredda att acceptera det. Industrifacken meddelar däremot att de finner avtalsvärdet oacceptabelt lågt och avvisar budet.

Därmed går parterna in i slutförhandling.

STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar, som också leder OFRs förhandlingar, anser att förhandlingarna mellan industrins parter går enligt rutin.

– Det är inte förvånande att industrifacken avvisar ett första bud.

För STs del finns ingen anledning att fundera över vad det lagda budet skulle innebära, menar hon.

– Det finns inte längre eftersom det avvisats av facken och därför lägger vi inte krut på det. Jag tror att vi kommer att få se några bud till innan avtalstiden löper ut. Vi följer naturligtvis vad som händer, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Det som förvånat henne lite under förhandlingarna inom industrin är att båda parter för några veckor sedan ställde sig positiva till en lång avtalstid.

– För oss handlar längden om innehållet. Där finns en koppling till las-förslaget, innan vi vet utgången av det vill vi inte binda upp oss i ett långt avtal. I så fall ska det finnas starka ekonomiska skäl.

De gällande kollektivavtalen på det statliga området löper ut 30 november. Parterna, OFR och Arbetsgivarverket, har alltså en månad på sig att sluta ett nytt avtal efter det att ”märket” förhoppningsvis är satt.

Innan dess går förhandlingarna inte ut på att försöka hitta några lösningar, utan snarare att leta trådar till möjliga kompromisser, berättar Åsa Erba-Stenhammar.

– Just nu är vi inne i ett sonderingsarbete där vi försöker fördjupa oss i varandras yrkanden.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.