Ännu inga stordriftsfördelar inom Polisen

POLISEN2018-09-28
Ombildningen av Polisen till en myndighet har inte förbättrat utredningsresultaten eller stärkt den lokala närvaron. Inte heller har sammanslagningen av länspolismyndigheterna lett till de besparingar som förväntats, konstaterar Statskontoret i en utvärdering.

Statskontoret har haft regeringens uppdrag att utvärdera Polisens omorganisation till en myndighet. Den nya organisationen sjösattes 2015.

Ombildningen har förbättrat informationsutbytet och samverkan inom Polisen. Den har också ökat möjligheterna till att använda resurserna på ett mer flexibelt sätt. Även förmågan att ingripa mot riktigt allvarliga brott har stärkts, konstaterar Statskontoret.

Men förmågan att ingripa mot andra brott har inte förbättrats. Utredningsresultaten har fortsatt att försämras. Inte heller har polisens tillgänglighet och kontakterna med medborgarna förbättrats på något ”entydigt sätt”.

Statskontoret ser tre huvudsakliga förklaringar till detta: att Polismyndigheten inte fullt ut utnyttjar de fördelar en samlad organisation ger för att styra verksamheten, att det inte har funnits tillräckligt med resurser för att infria flera av målen och att ombildningen i alla fall inte ännu har frigjort resurser i den omfattning som förutsatts.

En av de viktigare slutsatserna är att den tillgängliga personalen inte har varit tillräcklig för att bemanna den nya organisationen, vilket enligt Statskontoret främst märks på den lokala nivån.

Statskontoret är kritiskt till att varken Genomförandekommittén eller Polismyndigheten gjorde någon samlad analys av vilka resurser som skulle krävas för att infria ambitionerna.

Nu behövs långsiktig styrning och resursprioritering för att varaktigt stärka det lokala polisarbetet, skriver myndigheten i sin utvärdering.

Ett syfte med omorganisationen av Polisen var möjligheten att kunna samla stödverksamheten i nationella avdelningar för att skapa en mer kostnadseffektiv organisation. Tanken var att resurser skulle kunna frigöras från stöd- och ledningsfunktioner till kärnverksamhet. Men sammanslagningen av länspolismyndigheterna inte har lett till så stora besparingar och stordriftsfördelar som förväntades, skriver Statskontoret. Jämfört med 2015 har stödavdelningarnas lönekostnader som andel av myndighetens totala lönekostnader minskat, men i absoluta tal har de ökat.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Polisen
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.