Anställd på Skatteverket avskedas

SKATTEVERKET2022-05-09

En kvinnlig anställd på Skatteverket avskedas på grund av grav misskötsamhet. Enligt myndighetens personalansvarsnämnd har kvinnan både arbetsvägrat och nonchalerat krav gällande arbetstider och läkarintyg vid sjukdom.

I underlaget till personalansvarsnämnden framgår att kvinnans chef sedan början av 2020 påtalat brister och misskötsel. Arbetsuppgifter genomfördes inte trots påståenden om motsatsen, och enligt arbetsgivaren skötte hon inte sina arbetstider. I september förra året togs kvinnans behörighet till myndighetens brevlåda bort då alltför många felaktigheter uppdagats.

Vid upprepade tillfällen hade kvinnan kallats till möte om problemen, men uteblivit. Arbetsgivaren har ställt krav på läkarintyg från första dagen och fastställda arbetstider.

Företrädare för ST påtalade att arbetsgivaren borde ha meddelat varning eller löneavdrag innan man aktualiserade frågan om avsked. Personalansvarsnämnden bedömer dock att arbetsgivaren skickat tydliga signaler under en längre tid, och även varnat för att hennes anställning riskerades.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.