Anställd straffas för egeninitierad utredning

SKATTEVERKET2023-06-07

Tjänstemannen på Skatteverket anade ett blufföretag och startade en utredning. Men nu straffas han med en varning i myndighetens personalansvarsnämnd, som anser att han var jävig.

De händelser som nu har lett till att tjänstemannen på Skatteverket fått en varning i myndighetens personalansvarsnämnd tog sin början när han fick ett reklamutskick hem i brevlådan angående sin bil, med ett erbjudande om garanti när fabriksgarantin gått ut. Tjänstemannen kände dock igen utskicket från ett tidigare ärende som rörde ett företag som skickade bluffakturor, och misstänkte att detta var samma aktör under nytt namn. Han berättade för sin chef att han ville starta en utredning, och chefen sade ja.

Men ett ombud för det aktuella företaget hörde av sig till Skatteverket och påtalade att tjänstemannen verkade personligen engagerad. När myndigheten utredde klagomålet framkom att utskicket varit adresserat direkt till tjänstemannen, och att hans utredning inte initierades efter den vanliga fördelningen av ärenden utan på hans eget initiativ.

Den anställde anförde att han inte har någon privat koppling till bolaget mer än att han fått ett utskick, och att han granskat ICA-butiker trots att han fått utskick från ICA. Men myndighetens personalansvarsnämnd ansåg att han vid misstanke om brott borde ha lämnat vidare tipset till den interna rapporteringskanalen. Att han i stället startade en utredning innebär ett så kallat delikatessjäv, enligt nämnden. Vid ett delikatessjäv krävs inte att man gjort något för egen eller närståendes vinning, utan endast att omständigheterna kan väcka misstankar om att handläggningen inte varit opartisk.

Nämnden beslutade att tilldela tjänstemannen en varning.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA