Antalet äldre studerande ökar kraftigt

KARRIÄR2023-12-11

Vidare studier blir allt vanligare bland äldre, enligt en ny undersökning från Centrala studiestödsnämnden, CSN. ”Det som tidigare gällde, att man utbildade sig en gång och sedan hade ett och samma jobb hela livet, håller på att luckras upp”, framhåller analytikern Sofia Lennerth i ett pressmeddelande.

Det blir allt vanligare att studera vid en senare tidpunkt i livet. Enligt CSN är det många som gör det för att få ett yrke som de vill ha. Samhällsutvecklingen och höjd åldersgräns för att få studiemedel är två andra bidragande orsaker.

De senaste tio åren har antalet studerande i åldern 47–60 år ökat med 64 procent. Antalet som tar ut studiemedel i den åldersgruppen har mer än fördubblats. De allra flesta är kvinnor. Under andra halvåret 2022 studerade närmare 10 000 kvinnor mellan 47 och 60 år med studiemedel, jämfört med 3 400 män.

Sedan 2022 kan man få studiemedel till och med det år man fyller 60. Enligt pressmeddelandet ökar andelen äldre som tar studiemedel, men den är fortfarande låg jämfört med de yngre åldersgrupperna.

”Det finns flera orsaker till detta. Enligt regelverket ska ett studielån vara återbetalt det år man fyller 64, och då blir tiden att betala tillbaka kortare ju äldre man blir. Dessutom begränsas antalet veckor som man kan låna pengar med stigande ålder. Några har säkert också studerat tidigare i livet och kanske redan har en studieskuld som de inte vill öka på”, konstaterar Sofia Lennerth.

Inkomstkällorna varierar enligt CSN mellan dem som studerar. Bland de studerande i åldern 57–60 år uppger nästan fyra av tio att de har inkomst från arbete under studierna, medan ungefär tre av tio använder sparade pengar. Tre av tio uppger att de får ekonomiskt stöd av sin respektive. Men enligt pressmeddelandet är studielånet också en viktig möjlighet för många.

”Av de som tar lån i åldern 57–60 år svarar nästan sju av tio att de inte eller troligen inte skulle ha börjat studera om inte möjligheten att ta studielån funnits. Här är studiemedlet en rekryterande faktor som möjliggör studier”, understryker Sofia Lennerth.

De flesta äldre studerande vill kunna få ett arbete de vill ha. I undersökningen uppger majoriteten att de studerar för att det krävs en utbildning för det som de vill arbeta med. Många säger också att de studerar för att byta yrke. 

”Det som tidigare gällde, att man utbildade sig en gång och sedan hade ett och samma jobb hela livet, håller på att luckras upp. Pensionsåldern har höjts och vi förväntas jobba längre. Möjligheterna för studier högre upp i åldrarna har ökat dels med omställningsstudiestödet, men också med höjda åldersgränser för det vanliga studiemedlet”, betonar Sofia Lennerth.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA