Användning av ledningssystem kartläggs

STATSFÖRVALTNING2019-02-07
Ekonomistyrningsverket, ESV, har inlett en kartläggning av i vilken utsträckning myndigheter som är skyldiga att bedriva internrevision använder ledningssystem för sin ekonomistyrning.

ESV har tagit initiativ till ett projekt för att kartlägga hur statens internrevisionsmyndigheter använder ledningssystem för ekonomistyrning. Syftet är att få mer kunskap som underlag till ESVs eget arbete inom området.

”Underlaget till kartläggningen kommer vi att få in genom att skicka ut en enkät till internrevisionsmyndigheterna. Vi kommer också att intervjua ett antal handläggare på de aktuella myndigheterna. ESV kommer även att bjuda in till ett seminarium för att diskutera frågorna”, kommenterar utredaren Tomas Kjerf i ett pressmeddelande.

ESV kartlägger hur ledningssystem används för till exempel resultatstyrning, riskhantering, internrevision samt planering och uppföljning. Resultatet från kartläggningen ska ge underlag till fortsatt arbete med att utveckla och förvalta principer, regelverk och metoder för en effektiv ekonomisk styrning i staten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.