Fredrik Andersson, STs avdelningsordförande.
Bild: Casper Hedberg
Fredrik Andersson, STs avdelningsordförande.

Arbetsförmedlare behöver bättre it-verktyg

ARBETSFÖRMEDLINGEN2019-02-28

Arbetsförmedlares dåliga it-stöd orsakar dubbelarbete och onödig administration, skriver Statskontoret i en rapport om Arbetsförmedlingens ”förnyelseresa”. I övrigt har många förändringar genomförts effektivt, enligt rapporten.

Statskontoret har på uppdrag av regeringen följt det förändringsarbete på Arbetsförmedlingen som går under namnet förnyelseresan. Arbetet startade 2014 och ska pågå till 2021, och är ett försök att förbättra styrning, organisation och kultur. Även den digitala utvecklingen har prioriterats.

Enligt Statskontoret är förnyelseresan väl förankrad bland chefer och medarbetare. Exempelvis är arbetet med att förändra ledningsfilosofin uppskattat, och arbetsförmedlarna upplever att de har bättre möjligheter till långsiktiga kontakter med arbetsgivare, bedömer Statskontoret.

Till de positiva resultaten hör enligt rapporten också att den interna styrningen blivit bättre, och de digitala framstegen gör enligt Statskontoret Arbetsförmedlingen bättre rustad för – den nu i långa stycken ovissa – framtiden.

De risker som Statskontoret lyfter fram i sin rapport gäller bland annat det bristfälliga interna it-stödet: ”Den interna administrationen kräver betydligt mer tid av arbetsförmedlare än av andra statligt anställda (…) De bristfälliga it-stöden orsakar dubbelarbete och onödig administration. Handläggarstöden till arbetsförmedlarna är också både omfattande och ibland krångliga.”

Om myndigheten ska kunna ställa om på det sätt som januariavtalet stakar ut till 2021 krävs enligt rapporten att man snabbt utvecklar och inför nya interna it-stöd.

Ett annat problem som Statskontoret pekar på är att förändringarna ännu inte lett till tydliga förbättringar för arbetssökande och arbetsgivare, och de grupperna har inte heller förändrat sin bild av Arbetsförmedlingen.

Ett syfte med digitaliseringen har varit att frigöra tid för bättre stöd till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Enligt Statskontorets bedömning är det dock oklart om det har blivit så.

Statskontoret rekommenderar att Arbetsförmedlingen minskar antalet planerade förändringar och stärker stödet till cheferna. En annan rekommendation är att stärka det ekonomiska perspektivet i it-verksamheten, så att utvecklingsprojekt ger största möjliga nytta.

Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen, känner igen flera av Statskontorets iakttagelser. Bland annat har facket lyft frågan om det interna it-stödet.

– It är en väldigt kritisk del för att det ska fungera. Man kan pumpa in miljarder i utvecklingsprojekt, men det gäller att det är rätt verktyg. Och utvecklingen av it-stödet har inte kommit så långt att arbetsförmedlarna upplever att det skett förbättringar, säger han till Publikt.

Han håller också med om att Arbetsförmedlingen måste dra ned på förändringstakten i förnyelseresan.

– Vi har inte resurser att driva många olika organisatoriska förändringar, och nu måste vi också ändra kurs utifrån den gällande budgeten och regeringens planer på ändrat uppdrag.

Även Statskontorets positiva omdömen om kulturförändringar i myndigheten ligger i linje med fackets uppfattning.

– Vi har utvecklat medarbetarskapet, och framför allt har cheferna fått mandat att vara chefer. Vi är inte i mål där heller, men det har blivit bättre och vi har fått ett öppnare klimat, säger Fredrik Andersson.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA