Arbetsförmedlare får inte nyttja egna tjänsten

ARBETSFÖRMEDLINGEN2018-09-07

Arbetsförmedlingens egna anställda får inte använda den egna tjänsten Jobskills, som utvecklades för att matcha arbetssökande asylsökande mot arbetsgivare, uppger SVT. Bakom förbudet ligger integritetshänsyn.

Arbetsförmedlingens tjänst Jobskills skapades för att hjälpa asylsökande att komma ut på arbetsmarknaden. I tjänsten kan asylsökande kartlägga sin kompetens, översätta sitt CV och komma i kontakt med arbetsgivare och arbetsförmedlare. Men i våras stoppades tjänsten helt och sedan den nu kommit igång igen får inte längre arbetsförmedlare själva använda Jobskills för att hitta lämpliga kandidater till lediga jobb, uppger SVT.

Jobskills stoppades i våras efter en granskning av SVT. Den juridiska utredning som därefter genomfördes visade bland annat att de asylsökandes CV riskerade att bli offentliga om arbetsförmedlarna fick tillgång till dem. Det skulle kunna användas i samband med flyktingspionage.

”Vi skulle kunna ge en effektivare service om vi lät arbetsförmedlare gå in och söka i databasen, men då skulle vi riskera integriteten, och då väljer vi hellre att vara säkra”, säger Erik Sandström, direktör på Arbetsförmedlingen Direkt, till SVT.

Innan Jobskills drogs igång gjorde Arbetsförmedlingen en intern nyttokalkyl som visade att det digitala verktyget skulle spara 165 miljoner per år åt samhället. Fram till i dag har satsningen kostat över 100 miljoner. Arbetsförmedlingen vill enligt SVT inte längre sätta siffror på hur stor samhällsnyttan blir eller redogöra för om Jobskills verkligen leder till att asylsökande får jobb.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA