Arbetsförmedlingen stänger matchningstjänst

ARBETSFÖRMEDLINGEN2018-05-09

Arbetsförmedlingen stoppar användningen av sitt nya verktyg för att matcha arbetssökande nyanlända mot jobb. Verktyget Jobskills kan användas för flyktingsspionage, uppger SVT.

Arbetsförmedlingen har satsat 90 miljoner kronor på att utveckla det webbaserade matchningsverktyget Jobskills för att hjälpa asylsökande till jobb. Nu har användningen av verktyget stoppats av myndigheten, efter att en intern utredning visat att det kan vara olagligt, uppger SVT.

Arbetsförmedlingen har anställt ett hundratal personer för att få så många asylsökande som möjligt att registrera sina uppgifter, enligt SVT. I april fanns uppgifter om 14 000 arbetssökande i databasen. Genom Jobskills kan känsliga uppgifter om asylsökande komma i orätta händer, konstaterar myndigheten.

Därför har Arbetsförmedlingen med omedelbar verkan stoppat de egna arbetsförmedlarnas användning av Jobskills. Eftersom de asylsökande kan komma att registrera känsliga uppgifter, måste informationen till användarna kompletteras. Fortfarande är dock tjänsten och de registrerade uppgifterna tillgängliga för den som registrerar sig som arbetsgivare i Arbetsförmedlingens webbtjänst.

Redan i oktober ifrågasattes den nya webbtjänsten internt av myndighetens IT-säkerhetschef. I en skrivelse till myndighetens ledning skrev han då enligt SVT:

”I skenet av händelser i omvärlden med bäring på IT-säkerhet och extern sourcing de senast månaderna bör dock en fördjupad laglighetskontroll genomföras för att klargöra att tjänsten är laglig ur ett myndighetsperspektiv. Ett skriftligt utlåtande avseende detta bör begäras från Juridiska avdelningen.”

Men någon utredning gjordes inte då. Först när SVT senare började ställa frågor gjordes den granskning av lagligheten, som nu lett till att tjänsten stängts av.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA