Dålig kunskap om effekter av olika insatser

ARBETSFÖRMEDLINGEN2018-05-23

Arbetsförmedlingen har bristande kunskap om vilka effekter olika insatser ger för nyanlända. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Det kan orsaka att de står utanför arbetsmarknaden längre tid.

Mer än tre av fem av dem som deltar i Arbetsförmedlingens förberedande utbildningar för nyanlända är fortfarande inskrivna vid Arbetsförmedlingen efter fyra år. Var fjärde av dem har någon typ av anställning. Av dem som inte längre är inskrivna hos Arbetsförmedlingen har mindre än var tredje fått ett jobb.

Förberedande och orienterande utbildning är den vanligaste insatsen inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Förra året deltog mer än 42 000 nyanlända, till en kostnad av 1,6 miljarder kronor. I sin granskning har Riksrevisionen följt upp hur det har gått för dem som deltog i insatsen under 2011.

”Såväl ur ett samhällsekonomiskt som ur ett jämställdhetsperspektiv är det viktigt att så många som möjligt deltar i arbetskraften. Det är uppenbart att vi behöver bättre kunskaper om varför så många varken arbetar eller är inskrivna på Arbetsförmedlingen”, kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren i ett pressmeddelande.

Arbetsförmedlingens insats arbetspraktik ger enligt granskningen bättre resultat. Det är vanligare att de som deltog i arbetspraktik har fått jobb. Det kan bero på att arbetspraktik är en effektivare insats än förberedande utbildning. Men, enligt Riksrevisionen brister uppföljning och utvärdering av aktiviteter för nyanlända, trots att det ingår i Arbetsförmedlingens uppdrag att analysera och följa upp hur insatserna fungerar.

Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén kommenterar till Ekot att mycket blivit bättre sedan år 2011 och att det numer finns en väl fungerande utvärdering av olika insatser:

”Vi utvecklar ständigt våra utvärderingsmetoder. Och vi använder vetenskapliga för att titta på effekter och vi håller på med ett stort arbete som för att just nu titta på hur den här kedjan av insatser tillsammans leder till utbildning eller arbete”, säger hon till Ekot.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA