Förundersökning om Jobskills nedlagd

ARBETSFÖRMEDLINGEN2020-08-24

Förundersökningen kring Arbetsförmedlingens webbtjänst Jobskills har lagts ned, rapporterar SVT. Åklagaren anser inte att det finns grund att väcka åtal mot den ansvarige tjänstemannen. Ärendet handlade om huruvida det var olagligt att göra asylsökandes cv:n tillgängliga.

Jobskills lanserades under 2017 av Arbetsförmedlingen för att underlätta matchningen mellan arbetsgivare och arbetssökande. I Jobskills skulle asylsökande kunna lägga in sina cv och meriter så att potentiella arbetsgivare skulle kunna hitta den kompetens de sökte. Myndigheten utbildade ett hundratal anställda för att vägleda asylsökande i att använda verktyget.

Men sedan SVT under våren 2018 uppmärksammat att tjänsten också kunde användas för flyktingspionage stängdes tjänsten. Först togs möjligheten för arbetsförmedlarna att söka i databasen bort, och senare stoppades också arbetsgivarnas möjlighet att använda verktyget.

Arbetsförmedlingen beställde en extern utredning för att utreda om det hade varit olagligt att göra de asylsökandes uppgifter tillgängliga för arbetsgivarna. Utredningen visade att det kunde ha varit olagligt, men frågan om eventuellt ansvar överlämnades av myndigheten till Statens ansvarsnämnd. Nämnden åtalsanmälde den ansvarige tjänstemannen.

Nu har åklagaren beslutat att lägga ned förundersökningen. Enligt SVT hänvisar åklagaren till att ett eventuellt brott mot tystnadsplikten preskriberats, och att ett eventuellt tjänstefel är av så lindrig karaktär att det inte är brottsligt.

Tjänstemannen har tidigare lämnat sin anställning vid Arbetsförmedlingen, uppger SVT.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA