Nytt verktyg för att validera kompetens

INTEGRATION2017-05-05

Arbetsförmedlingen har tagit fram ett nytt verktyg för att utvärdera asylsökandes kompetens snabbare. Syftet är att underlätta etableringen för nyanlända.

Med jobskills.se kan personen själv i sin mobil eller dator göra en kartläggning av sin kompetens på sitt eget språk. För närvarande finns funktionen på fem språk vid sidan av svenska.

Användaren kan också lägga in sitt cv på sitt modersmål genom att välja olika alternativ. I ett första steg lägger man in erfarenheter och eventuell utbildning. I nästa steg kan man sedan få sin profil översatt till svenska och få vägledning kring arbetsmarknaden utifrån sina val.

”Tanken är att asylsökande ska kunna snabba på sin process mot arbete eller utbildning. Förutom att göra ett cv kan exempelvis en utbildad läkare få råd om hur valideringen för yrket fungerar i Sverige, och en person som vill jobba som snickare kan få tips om vilka utbildningar som finns och hur man går vidare för att få jobb”, skriver projektledaren Pia Falck i ett pressmeddelande.

Nyanlända ska få använda jobskills.se redan innan de har fått besked om uppehållstillstånd. För att underlätta för användarna utbildar och rekryterar Arbetsförmedlingen nu ett hundratal personer för att vägleda nyanlända. De ska träffa de asylsökande för att informera och sprida användandet av jobskills.se, och samverka kring tidiga insatser för asylsökande tillsammans med länsstyrelserna, Migrationsverket, kommuner, studieförbund och ideella föreningar.

Den första version av jobskills.se, som redan finns ute, är främst till för de asylsökande. I en senare version ska arbetsgivare få möjlighet att söka bland profilerna. Verktyget finns tillgängligt på arabiska, engelska, persiska, somaliska, svenska och tigrinja.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA