Arbetsförmedlingen backar om tester

ARBETSFÖRMEDLINGEN2022-03-03

Arbetsförmedlingen kommer fortsättningsvis inte att spara resultat från rekryteringstester mer än sex månader. Tidigare sparades testresultaten i två år, men flera jobbsökande har gjort invändningar och fått rätt.

Publikt har vid flera tillfällen rapporterat om kritik från både jobbsökande och ST-avdelningen på Arbetsförmedlingen mot hur myndigheten arbetar med så kallade screeningtester vid rekryteringar. Arbetsförmedlingen har använt såväl ett kognitivt test som ett personlighetstest.

En invändning har gällt att testresultaten har sparats i två år, och att den som söker flera tjänster under den perioden inte har fått göra om testet.

Flera sökande har hänvisat till dataskyddsförordningen och hävdat att Arbetsförmedlingen inte fritt kan spara den här typen av data utan den sökandes samtycke. Och i fall som prövats av myndighetens egen juridiska enhet – enheten för avtal, it och förvaltningsrätt – har de sökande fått rätt.

Nu har Arbetsförmedlingen backat och ska fortsättningsvis endast spara testresultaten i sex månader.

Gunilla Åberg Ekstedt, chef för enheten för avtal, it och förvaltningsrätt, förklarar att en anledning till att testresultat sparas över huvud taget är att det sannolikt finns en träningseffekt, att den som gör testerna flera gånger kan prestera bättre.

– Och då blir det inte riktigt rättvist, säger hon.

Personuppgifter får enligt EUs dataskyddsförordning bara användas för sitt specificerade ändamål och inte sparas längre än nödvändigt för det ändamålet. Enligt den utredning som jurister på Arbetsförmedlingen gjort efter invändningar från sökande har man kommit fram till balansen mellan den enskildes och Arbetsförmedlingens intressen bör ändras.

– Vår nya bedömning är att sex månader är lämpligt för att uppfylla de behov vi har, och samtidigt tillmötesgå sökandens intressen på ett bättre sätt, säger Gunilla Åberg Ekstedt.

STs avdelningsordförande Åsa Johansson är positiv till beslutet.

– Vi ser det som en seger, det blir lite rim och reson i detta, säger hon.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.