Får rätt att göra om tester vid rekrytering

ARBETSFÖRMEDLINGEN2022-02-01

Arbetsförmedlingens omdiskuterade modell för testning vid rekryteringar innebär att den som testas inte får göra om testerna inom två år. Men flera jobbsökande har ifrågasatt det – och fått rätt.

Rocco Ponzio har arbetat med inköp på Arbetsförmedlingen i fem år och tyckte i höstas att det var dags att söka en ny tjänst inom myndigheten. Arbetsförmedlingen använder numera både tester och cv i urvalet inför intervjuer, men Rocco Ponzio tog inte så hårt på testerna utan gjorde dem snabbt en lördagskväll. Resultatet blev dåligt, och han gick inte vidare till intervju trots andra goda meriter.

– Jag erkänner att jag inte trodde att testerna var viktiga, jag läste inte instruktionerna så noga. Det var dumt av mig, säger han.

Han stod sitt kast och tänkte ”bättre lycka nästa gång”. Men då fick han beskedet att Arbetsförmedlingen sparar resultaten i två år och att han därför inte kunde göra om testerna.

– Det kunde jag inte acceptera, säger Rocco Ponzio.

Han satte sig in i rättsläget och testmetoderna och skrev en invändning till myndigheten om flera brister han tyckte sig se. En sådan var att ingen kontroll görs av vem som faktiskt genomför testen online. Ingen identitetskontroll görs, och man väljer själv sin plats och dator. 

– Det betyder att det inte är någon kvalitet i datan, säger Rocco Ponzio.

Han tycker dessutom att testerna är irrelevanta för personer som arbetat länge på Arbetsförmedlingen, som han själv.

Hittills har Rocco Ponzio fått svar på den invändning som gällde möjligheten att göra om testet. Myndigheter har rätt att spara data från rekryteringsprocesser så länge det är nödvändigt, exempelvis under den tid som det är möjligt att överklaga tillsättningen.

Att återanvända testresultatet i en annan rekrytering är dock en annan sak. Där har Arbetsförmedlingens enhet för avtal, it och förvaltningsrätt slagit fast att han har rätt att göra ett nytt test.

Enligt beslutet, som signerats av enhetschefen Gunilla Åberg Ekstedt, får det gamla testresultatet inte användas vid kommande rekryteringar. I beslutet hänvisas bland annat till ett uttalande från Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, som slår fast att ”Om arbetsgivaren vill spara uppgifterna för att använda vid framtida rekrytering krävs att den sökande samtycker till det”.

Rocco Ponzio har efter det beskedet kunnat göra om testerna, med betydligt bättre resultat än första gången. Tack vare det har han gått vidare till intervju för en annan tjänst. Det är han glad för, men han är fortsatt kritisk till myndighetens agerande.

– Det är inte så många som vet att man kan göra en invändning. De har ingen chans om de misslyckats med testerna.

Han påpekar också att testen i praktiken väger tyngre än bedömningen av kompetensen, trots att myndigheten sagt att dessa båda delar ska viktas lika. Poängen på de två enskilda delarna kan vara maximalt 9 och delas sedan med två, men medan poängsättningen för testen startar på 1 är lägstanivån för kompetensdelen 5. Den som har maximala poäng på testdelen och lägsta möjliga på kompetensdelen får därmed 7 poäng totalt, medan den som tvärtom har lägsta möjliga poäng på testen och maximalt på kompetensdelen slutar på 5 poäng totalt.

ST-avdelningen på Arbetsförmedlingen har redan från början ifrågasatt hur testerna används, framför allt när det gäller redan anställda eller personer som tidigare arbetat på myndigheten. Avdelningsordförande Åsa Johansson säger att frågan är aktuell, bland annat i anställningar av beslutshandläggare.

– Där har många haft visstidsanställningar, och när de söker nya tjänster faller en del ifrån på grund av testerna. Det blir obegripligt och ologiskt för dem, när de kan sitt yrke och söker samma befattning, kanske på ett annat kontor.

Enligt ST innebär rekryteringsmodellen att myndigheten inte beaktar förtjänst och skicklighet såsom myndigheterna ska göra enligt regelverket.

– Och vi anser att det inte är att hushålla väl med skattemedlen. Men det finns en näst intill ideologisk tro på tester som urvalsmetod, säger Åsa Johansson.

Facket har allt mindre insyn i hur rekryteringarna går till, säger hon. Ledningen har deklarerat att ett första urval vid så kallade volymrekryteringar ska ske enbart med hjälp av tester, men vad som egentligen är volymrekryteringar har ST inte fått något klart besked om. Fackliga företrädare får inte heller se några testresultat, enligt Åsa Johansson.

– Många rekryteringar sköts dessutom centralt, så de lokala dialogerna är ganska överspelade. I bästa fall är chefen med vid intervjutillfället, säger hon.

Att ett högt resultat på testen inte garanterar lämplighet för jobbet har visat sig, framhåller hon. Kandidater som med hjälp av ett högt testresultat kallats till intervju har avförts efter intervjun, men de har då sökt andra tjänster och lyfts fram av testerna till nya intervjuer.

– De har sållats fram igen och igen, trots att de inte har varit gångbara.

Det är inte bara Rocco Ponzio som gjort en invändning för att få göra om testerna. Enligt enhetschefen Gunilla Åberg Ekstedt på enheten för avtal, it och förvaltningsrätt har fyra personer invänt och fått sin invändning godkänd. Det har lett till att Arbetsförmedlingen nu gör en rättslig utredning för att bedöma om och i så fall hur ett samtycke ska begäras för att återanvända test, vilket Integritetsskyddsmyndigheten alltså anser krävs.

– Uttalandet från Integritetsskyddsmyndigheten finns på deras hemsida, och vi motsätter oss förstås inte det. Men vi vill göra en egen bedömning och sedan göra tydligt vad som krävs, säger Gunilla Åberg Ekstedt.

Arbetsförmedlingens uredning ska vara klar inom en månad.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA