Arbetsförmedlingen lägger ned kontor

ARBETSFÖRMEDLINGEN2016-04-01

Arbetsförmedlingen planerar att lägga ned 17 av dagens 28 kontor i Stockholms län. Men antalet anställda ska inte minska, och marknadschef Pia Ackmark säger att det snarare handlar om en satsning och en modernisering.

Arbetsförmedlingen har tagit ett inriktningsbeslut om att ersätta dagens 28 kontor i Stockholms län med elva större enheter.

– I varje enhet ska det finnas ett stort kontor som har ett komplett serviceutbud, säger Pia Ackmark, Arbetsförmedlingens marknadschef för Stockholm-Gotland. Därmed inte sagt att vi inte kommer att vara kvar i varje kommundel. Vi ökar tillgängligheten, men i en annan form.

En enhet kan ha lokaler på flera håll och ska också ha mobila team. I en del fall kan det bli fråga om att dela lokaler med kommunen.

De mobila teamen ska kunna gå in som förstärkning på kontor där kundtrycket ökar.

– Tanken är att vi ska bli mer flexibla, säger Pia Ackmark. Behoven i Botkyrka ser kanske annorlunda ut än i Vaxholm. Och just nu, med rådande flyktingsituation, måste vi finnas där behoven är störst.

Pia Ackmark kan inte säga om antalet besökare på dagens arbetsförmedlingskontor minskat. Men kunderna efterfrågar planerade och mer kvalitativa möten med handläggare, framhåller hon.

– Drop in-möten där man köar med nummerlapp har i ganska stor utsträckning ersatts av möten som man bokar digitalt, och man kan även skriva in sig som arbetssökande via datorn. Vi ska utveckla de digitala kanalerna, men även specialisering för de kunder som har behov av mer kvalitativ rådgivning.

Arbetsförmedlingen räknar inte med några nedskärningar av personalstyrkan i samband med omorganisationen.

– Vi kommer inte att dra ned på personal, utan det här handlar om att öka flexibiliteten och använda våra resurser där de gör bäst nytta.

Inriktningsplanen är enligt Arbetsförmedlingen inget definitivt beslut, utan kan justeras utifrån förändringar i omvärlden.

Arbetsförmedlingens nya organisation i Stockholms län

  • Omorganisationen ska vara genomförd 2019.
  • De 11 enheterna ska finnas i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Järfälla, Nacka, Norrtälje, Solna, Stockholm, Södertälje, Täby och Upplands-Väsby.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA