Arbetsförmedlingen ser risker med nya arbetssätt

ARBETSFÖRMEDLINGEN2020-09-03
Nya lösningar kommer att krävas för att underlätta för personer med funktionsnedsättning när Arbetsförmedlingen ställer om, konstaterar myndigheten i en ny rapport. Samtidigt noterar man också att pandemin fått svåra konsekvenser för många arbetssökande med funktionsnedsättning.

Arbetsförmedlingen har tidigare fått i uppdrag av regeringen att redovisa hur man säkerställer ett fungerande stöd för personer med funktionsnedsättning i samband den stora omställning som myndigheten just nu genomgår.

I sin återrapportering till regeringen konstaterar nu Arbetsförmedlingen att man lämnar ett arbetssätt där arbetssökande har haft till tillgång till en handläggare som tagit hand om samtliga ärenden, för att i stället övergå till en modell där handläggare jobbar mer specialiserat inom specifika områden.

Samtidigt har myndigheten också börjat jobba mer digitalt och i en riktning där mer hanteras genom självservice, något man tror kan leda till att mötet med myndigheten kan upplevas som svårare.

”En potentiell lösning på det är en behovsprövad tjänst i form av en resurs som tillsammans med individen samordnar de ärenden som den arbetssökande har hos Arbetsförmedlingen och skapar förutsättningar för fortsatt process mot målet arbete”, konstaterar Arbetsförmedlingen i rapporten och tillägger också att man just nu jobbar på att ta fram en sådan tjänst.

Arbetsförmedlingen ser också en potentiell fara i att behovet av stöd hos personer med funktionsnedsättning inte framkommer ordentligt genom myndighetens nya arbetssätt, men jobbar för att det ska kunna undvikas.

”Det finns en risk att den arbetssökandes stödbehov inte identifieras under den tid den arbetssökande deltar i självservicetjänster eller i distansmöten. Av den anledningen är det viktigt att utveckla signaler i Arbetsförmedlingens framtida alltmer automatiserade arbetsmarknadspolitiska bedömningar som uppmärksammar handläggaren på potentiella stödbehov som inte framkommit tidigare under inskrivningstiden”, skriver Arbetsförmedlingen.

I rapporten konstaterar myndigheten också att coronapandemin skapat problem i arbetet med personer med funktionsnedsättning. Bland annat har det blivit mer besvärligt att anvisa till arbetsförlagda aktiviteter och den tuffa belastningen på sjukvården har försvårat inhämtningen av medicinska underlag som kan behövas i bedömningar.

I slutet av juli var antalet arbetslösa personer med funktionsnedsättning totalt omkring 62 500. En ökning med 4 600 jämfört med samma månad 2019.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.