Annons:

Arbetsgivare vill ha mer yrkeshögskola

HÖGSKOLAN2018-12-05

Svenskt Näringsliv vill lägga mer vikt vid yrkeshögskolan i förhållande till den akademiska högskolan. Enligt en rapport bör yrkeshögskolan byggas ut från 30 000 till 60 000 platser på tio år.

Regeringen beslutade under hösten 2017 regeringen att yrkeshögskolan skulle byggas ut med 14 000 platser på fem års sikt. Enligt en ny rapport från Svenskt Näringsliv är det inte tillräckligt för att yrkeshögskolan ska göra det den ska – att förbättra matchningen på arbetsmarknaden med rätt utbildad arbetskraft. Svenskt Näringsliv anser att antalet platser bör fördubblas på tio års sikt, och gå från dagens cirka 30 000 platser till cirka 60 000 platser. Enligt rapporten behöver Yrkeshögskolan växa i förhållande till den akademiska utbildningen.

Rapporten innehåller ett antal förslag för att förbättra yrkeshögskolan, genom att göra utbildningen mer flexibel och öka efterfrågan. Kortsiktiga utbildningar för tillfälliga behov kan omprövas ofta, medan utbildningar till yrken med långvarig brist och som är svåra att ersätta med hjälp av teknisk utveckling, bör tillåtas fler kursstarter än dagens fem.

Höjd ersättning är ett verktyg för att förmå utbildningsanordnare att genomföra kortare utbildningar. Finansieringen av resurskrävande utbildningar kan stärkas genom att införa schablonbelopp som motsvara minst den nivå som gäller för naturvetenskap och teknik på högskolan, anser Svenskt Näringsliv.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA