Anna Falck.
Bild: Catharina Biesèrt
Anna Falck.

Arbetsgivarverket försvarar undantag vid uppsägning

AVTAL2022-06-30

Arbetsgivarverkets förhandlingschef Anna Falck försvarar det så kallade treundantaget i de statliga parternas avtal och menar att det är viktigt att staten följer samma princip som övriga arbetsmarknaden. Men hon poängterar samtidigt att arbetsgivarna inte måste använda det.

Såväl fack som arbetsgivare inom staten har uttryckt kritik mot den process som lett fram till en ny lagstiftning för anställningsskydd och omställning på arbetsmarknaden, eftersom den bygger på en överenskommelse mellan den privata sektorns parter.

Att förhandla fram ett avtal för staten som kompletterar lagstiftningen har varit en utmaning, konstaterar Anna Falck, förhandlingschef på Arbetsgivarverket, arbetsgivarorganisationen för statliga arbetsgivare.

– Privat och statlig sektor skiljer sig ganska mycket åt. Styrningen av våra medlemmar ser annorlunda ut, säger hon.

Två av målen med lagstiftningen är att öka flexibiliteten för arbetsgivarna och samtidigt minska antalet visstidsanställningar till förmån för tillsvidareanställningar.

Anna Falck menar att flera av de delar som syftar till att öka flexibiliteten för arbetsgivarna inte går att applicera på staten.

– Därför är överenskommelsen om en särskild form av visstidsanställning inom staten viktig, säger hon.

Den nya lagstiftningen innebär att anställningsformen allmän visstid försvinner till förmån för särskild visstid, som ska övergå till tillsvidareanställning när arbetstagaren varit visstidsanställd i mer än tolv månader under en femårsperiod.

Anna Falck ser ett bekymmer med att konverteringen från särskild visstidsanställning till tillsvidareanställning är administrativt krävande.

– Därför är det bra att vi fått till i avtalet att en arbetstagare som har en särskild visstidsanställning i vissa fall kan anmäla till arbetsgivaren att anställningen inte ska konverteras till tillsvidareanställning.

Att överenskommelsen innehåller ett kompletterande omställningsstudiestöd är en vinst för båda parter, framhåller Anna Falck.

– Syftet med stödet är att göra personen mer anställningsbar, och det är ju en vinst även för arbetsgivaren. Jag tror att möjligheten till studier mitt i livet kan bidra till en rörligare arbetsmarknad, vilket är bra.

När det gäller det från fackligt håll kritiserade treundantaget vid uppsägning på grund av arbetsbrist, anser Anna Falck att det är bra att staten har samma princip som övriga arbetsmarknaden.

– Men man ska komma ihåg att det är en möjlighet för arbetsgivaren att använda sig av det – inte ett tvång. Jag är inte så säker på att det alltid kommer att utnyttjas.

STs förhandlingschef Åsa Erba Stenhammar säger i en intervju med Publikt att hon tror att parterna kommer att behöva förhandla treundantaget igen redan under nästa avtalsförhandling. Anna Falck menar å sin sida att det är viktigt att se hur avtalet landar innan man börjar spekulera om vilka frågor som kan behöva omförhandlas.

– Vi har avtalat för något som gäller framåt, det är svårt att överblicka hur det kommer att landa i vardagen. Vi kan behöva återkomma till alla frågor framöver.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.