Högskolan ska anpassas till nytt studiestöd

HÖGSKOLAN2022-08-10
Regeringen har gett universitet och högskolor i uppdrag att anpassa utbildningsutbudet till det nya omställningsstudiestödet. Målet är att kurser och utbildningar för redan yrkesverksamma ska bli mer tillgängliga.

Med anledning av att ett nytt omställningsstudiestöd nu har införts har de statliga lärosätena fått i uppdrag att analysera sina utbildningsutbud, både avseende innehåll och form. Syftet är enligt ett pressmeddelande att tillgängliggöra de kurser och utbildningar som riktar sig mot redan yrkesverksamma.

Omställningsstudiestödet kommer att införas stegvis och blir fullt utbyggt först 2026. Syftet med det stegvisa införandet är att utbildningarna ska kunna anpassas till det nya stödet.

”Det nya omställningsstudiestödet ger förbättrade möjligheter för yrkesverksamma som behöver utbilda sig för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Men i takt med att fler börjar efterfråga vidareutbildning kommer också förväntningarna på ett anpassat utbildningsutbud att öka. Den här genomlysningen är viktig för att lärosätena bättre ska kunna möta studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov”, kommenterar utbildningsminister Anna Ekström regeringens beslut i pressmeddelandet.

Lärosätena ska beskriva hur det befintliga utbudet bidrar till att möta de behov av utbildning som det nya stödet kan ge upphov till. De ska också ange hur de planerar att utveckla utbudet. Enligt uppdraget ska lärosätena föra dialog med varandra, till exempel genom att ta del av goda exempel på arbetssätt när det gäller både utbud och former för utbildningen. Ett syfte ska vara att underlätta för yrkesverksamma att studera, till exempel genom studier på deltid och distans.

Lärosätena ska avrapportera sina analyser till Universitetskanslersämbetet, UKÄ, senast 30 november i år.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.