Högskolan ska anpassas till nytt studiestöd

HÖGSKOLAN2022-08-10

Regeringen har gett universitet och högskolor i uppdrag att anpassa utbildningsutbudet till det nya omställningsstudiestödet. Målet är att kurser och utbildningar för redan yrkesverksamma ska bli mer tillgängliga.

Med anledning av att ett nytt omställningsstudiestöd nu har införts har de statliga lärosätena fått i uppdrag att analysera sina utbildningsutbud, både avseende innehåll och form. Syftet är enligt ett pressmeddelande att tillgängliggöra de kurser och utbildningar som riktar sig mot redan yrkesverksamma.

Omställningsstudiestödet kommer att införas stegvis och blir fullt utbyggt först 2026. Syftet med det stegvisa införandet är att utbildningarna ska kunna anpassas till det nya stödet.

”Det nya omställningsstudiestödet ger förbättrade möjligheter för yrkesverksamma som behöver utbilda sig för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Men i takt med att fler börjar efterfråga vidareutbildning kommer också förväntningarna på ett anpassat utbildningsutbud att öka. Den här genomlysningen är viktig för att lärosätena bättre ska kunna möta studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov”, kommenterar utbildningsminister Anna Ekström regeringens beslut i pressmeddelandet.

Lärosätena ska beskriva hur det befintliga utbudet bidrar till att möta de behov av utbildning som det nya stödet kan ge upphov till. De ska också ange hur de planerar att utveckla utbudet. Enligt uppdraget ska lärosätena föra dialog med varandra, till exempel genom att ta del av goda exempel på arbetssätt när det gäller både utbud och former för utbildningen. Ett syfte ska vara att underlätta för yrkesverksamma att studera, till exempel genom studier på deltid och distans.

Lärosätena ska avrapportera sina analyser till Universitetskanslersämbetet, UKÄ, senast 30 november i år.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA