Arbetsgivarverket samarbetar allt mer på EU-nivå

ARBETSGIVARVERKET2021-02-17
Arbetsgivarverkets internationella samarbeten fungerar som stöd för myndigheter med anställda utomlands och för internationell rekrytering, enligt en ny rapport från Arbetsgivarverket.

Arbetsgivarverkets internationella engagemang har ökat i takt med att arbetsmarknadsfrågor allt oftare avgörs på EU-nivå. Den nya rapporten har skrivits av utredaren Elisabet Sundén Ingeström, som har erfarenhet av EU-frågor på Arbetsgivarverket ända sedan Sverige blev medlem i EU 1995.

”Utvecklingen innebär att Arbetsgivarverket behöver vara aktiv på allt fler arenor. Rapportens syfte är därför att skapa förståelse för de internationella processer som påverkar arbetsgivarpolitiken i svensk statsförvaltning”, konstaterar Elisabet Sundén Ingeström i ett pressmeddelande.

Elisabet Sundén Ingeström är bland annat Arbetsgivarverkets representant i EUPAN, ett informellt nätverk för statsförvaltningar i EU. Inom nätverket har Sverige en särskild ställning genom att statsförvaltningen i Sverige fullt ut är en del av partssystemet.

”Min bild är att delegerat arbetsgivaransvar verkligen har många fördelar. Det bidrar till att statsförvaltningen löpande kan skaffa aktuell kompetens inom ramen för hållbara statliga finanser. Framför allt rymmer det verkligt inflytande och resultatansvar för både arbetsgivare och medarbetare närmast verksamheten vilket leder till goda leveranser från statsförvaltningen. Dessa områden är gång på gång föremål för förändringar i andra länder”, framhåller Elisabet Sundén Ingeström.

Andra viktiga områden är de statliga arbetsgivarnas intressen i regeringens dialog med arbetsmarknadens centrala parter i EU-frågor och den sociala dialogen. Det handlar bland annat om aktuella arbetsmiljö- och socialförsäkringsfrågor. Möjligheterna att stödja rekrytering på en internationell arbetsmarknad har också blivit en allt viktigare fråga.

”Att underlätta för myndigheter som har anställda i andra länder och rekryterar på en internationell arbetsmarknad är en viktig förutsättning för statsförvaltningens effektivitet. Det kräver ett brett angreppssätt med välfungerande regler för arbetstillstånd, i socialförsäkringen och skattelagstiftningen och att verka för en så snabb tillståndsprövning som möjligt”, konstaterar Elisabet Sundén Ingeström.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.