Arbetsgrupp föreslår förändring av karenstak

SJUKFÖRSÄKRINGEN2023-12-18

En arbetsgrupp vid socialdepartementet föreslår ett mer generöst karenstak i sjukförsäkringen. ”Det skulle ha särskilt stor betydelse för de individer som har lägst inkomster”, konstaterar äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje, M, i ett pressmeddelande.

Arbetsgruppen har under 2023 gjort en översyn av hur systemet med karensavdrag fungerar, med särskilt fokus på personer som har ofta återkommande sjukfall. Nu föreslår gruppen att det allmänna högriskskydd som man kan ansöka om när man haft minst tio karensavdrag under ett år ska tas bort. I stället föreslås ett karenstak som automatiskt ska förhindra ytterligare karensavdrag för den som under en tolvmånadersperiod redan haft sex sådana avdrag. 

Enligt arbetsgruppen finns det ett stort mörkertal av individer som antingen inte känner till högriskskyddet eller helt enkelt inte ansöker om det. Därför behövs också mer information om skyddet.  

”Arbetsgruppens förslag skulle minska inkomstbortfallet till följd av karensavdrag för personer med återkommande sjukfrånvaro. Det skulle ha särskilt stor betydelse för de individer som har lägst inkomster och för anställda inom många kvinnodominerade yrken såsom exempelvis vårdbiträden, undersköterskor, barnskötare och förskollärare. Grupper som har väldigt begränsade möjligheter att jobba hemifrån”, kommenterar Anna Tenje förslaget i pressmeddelandet.

Samtidigt föreslår arbetsgruppen att det som tidigare kallats särskilt högriskskydd ska utökas och i fortsättningen enbart kallas högriskskydd. Förslaget syftar till att ge fler individer med sjukdomar som innebär risk för återkommande sjukfrånvaro möjlighet att bli undantagna från karensavdrag. 

”Arbetsgruppen lämnar också förslag på åtgärder som ska göra administrationen av högriskskydd enklare och mer effektiv genom att arbetstagare med högriskskydd ska ansöka om sjukpenning från början av sjukperioder. Arbetsgivare ska därmed inte vara skyldiga att betala ut sjuklön för arbetstagare med högriskskydd”, förklarar Anna Tenje.

Regeringen har inte tagit ställning till arbetsgruppens förslag. Förslagen kommer enligt pressmeddelandet att beredas i vanlig ordning.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA