Att personalen skulle gå på passagerartoaletten är inte acceptabelt. Det eftersom de förekommer att dessa är rejält nedsmutsade, skriver Arbetsmiljöverket i sitt yttrande över Arrivas överklagan till Förvaltningsrätten.
Bild: Getty Images
Att personalen skulle gå på passagerartoaletten är inte acceptabelt. Det eftersom de förekommer att dessa är rejält nedsmutsade, skriver Arbetsmiljöverket i sitt yttrande över Arrivas överklagan till Förvaltningsrätten.

Arriva överklagar beslut om toabesök

SPÅRTRAFIKEN2019-11-04
När ett skyddsombud beskrev hur Arrivas personal i Skåne bland annat avstått dryck eller använt buskar vid stationen om det kniper, beslutade Arbetsmiljöverket att de har rätt till toalettpaus efter maximalt två och en halv timme. Det fick tågbolaget att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Efter en inspektion meddelade Arbetsmiljöverket tågoperatören Arriva om att personalen ska ha rätt till toalettpauser efter två och en halv timme. Arriva hade i det aktuella fallet satt nämnda tidsgräns till tre och en halv timme, vilket alltså är en timme för långt enligt Arbetsmiljöverkets beslut.

I sitt svar till Arbetsmiljöverket anförde Arriva att det räcker med det faktum att lokförare har rätt att stanna tåget om de behöver gå på toaletten. Tågbolaget menade också att tågvärdarna har möjlighet att använda de toaletter i tåget som är till för passagerarna.

Arriva överklagade därför Arbetsmiljöverkets beslut till förvaltningsrätten, som nu ska ta ställning till hur långt det ska vara mellan toalettpauserna.

Som en del i processen har Arbetsmiljöverket fått yttra sig om överklagandet. Myndigheten avfärdar Arrivas argument om att föraren kan stoppa tåget, och skriver att Arrivas hållning inte är förenligt med ”sund och säker arbetsmiljö”.

Arbetsmiljöverket skriver också i sitt yttrande att det inte är acceptabelt att personalen ska gå på passagerartoaletten, eftersom det förekommer att dessa är rejält nedsmutsade. Man håller dock med att det kan vara svårt för arbetsgivaren att ordna fram personaltoaletter ”var som helst”.

”Ett rimligt minimikrav är dock att sådana möjligheter ordnas i samband med de pauser som arbetstagare är berättigade till”, skriver Arbetsmiljöverket i yttrandet.

Arbetsmiljöverket hänvisar till ett beslut i ett tidigare fall, där bussförare ansågs behöva en paus efter två timmars jobb. I det fallet gick man till sist med på att förlänga det tidsintervallet till två och en halv timme, eftersom vissa körningar krävde det. Arbetstagarna överklagade då beslutet, men fick avslag.

Arriva får dock medhåll om att tidshorisonten för att genomföra åtgärderna är snäv, eftersom tidtabeller måste anpassas. Därför går Arbetsmiljöverket, enligt yttrandet, med på att bolaget får till sista januari 2021 på sig att vidta åtgärder.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.