Åtgärder för att stärka Polisens beredskap ska utredas

POLISEN2023-10-13

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att föreslå åtgärder för att stärka Polisens beredskap. ”Det allvarliga säkerhetsläget ställer nya krav”, kommenterar justitieminister Gunnar Strömmer, M, beslutet att tillsätta utredningen i ett pressmeddelande.

Regeringen har utsett Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten till särskild utredare. Han ska bland annat se över hur Försvarsmaktens stöd till Polisen kan stärkas och föreslå en moderniserad form av den tidigare beredskapspolisen.

”Det allvarliga säkerhetsläget ställer nya krav på polisen, som nu står inför en av sina svåraste uppgifter någonsin. Bara i september månad i år dog tolv personer till följd av gängens våld. Vi måste se till att polisen får det stöd och den hjälp som situationen kräver. Dagens beslut är en viktig del i regeringens arbete med att stärka polisens förmåga, inte minst i arbetet med att trycka tillbaka den grova organiserade brottsligheten”, framhåller justitieminister Gunnar Strömmer.

Regeringen skriver i pressmeddelandet att det säkerhetspolitiska läget är det allvarligaste sedan andra världskriget, och att Sveriges inre säkerhet hotas från flera håll, när auktoritära stater agerar alltmer offensivt och attentatshotet har ökat. Samtidigt hotar den grova organiserade brottsligheten medborgarnas trygghet och i förlängningen det öppna och fria samhället, konstaterar regeringen.

”Kriget i Ukraina har visat att Sveriges beredskap och civila försvar behöver stärkas inom flera områden. Regeringen tillsätter nu en utredning med syftet att undersöka hur en polisiär förstärkningsresurs kan utformas, liknande den särskilda beredskapspolisen som avskaffades 2012. Dagens beslut syftar till att öka samhällets motståndskraft både inför kriser som kan ske i fredstid och inför höjd beredskap”, förklarar ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin, M.

Utredningen ska lämna förslag på hur Polismyndigheten och Säkerhetspolisen kan stärka förmågan att genomföra sina uppgifter vid kriser och andra samhällsstörningar i fredstid, samt vid höjd beredskap och ytterst i krig. Utredaren ska lämna sina förslag senast 15 april 2025.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA