Borgerlig budget fram till extravalet

REGERINGSKRISEN2014-12-04

Beslutet att utlysa nyval innebär att regeringen tvingas administrera en borgerlig budget tills en ny regering bildas efter extravalet 22 mars. STs ordförande Britta Lejon hoppas att partierna nu ska ta sig upp ur skyttegravarna.

– Risken är annars att extravalet inte löser det grundläggande problemet, svårigheten att få regeringsdugliga majoriteter i riksdagen, säger Britta Lejon. Tyvärr låter det just nu som att man gräver sig ännu djupare ned i skyttegravarna.

Att det nu är Alliansens budget som gäller kan innebära att en del planerade reformer inte blir av, såsom satsningar på Arbetsförmedlingen och bildandet av en ny myndighet för offentlig upphandling.

Men det kan finnas utrymme för vissa ändringar i Alliansens budgetförslag under riksdagsbehandlingen fram till jul, påpekar Ingvar Mattson, generaldirektör för Statskontoret och tidigare kanslichef för riksdagens finansutskott.

– Det kan man göra så länge det sker inom den ekonomiska ramen. Vi är ovana vid den här situationen och det är svårt att sia, men det är inte alls omöjligt att det sker några anpassningar.

Det skulle kunna ske i nästa steg i beslutsprocessen om budgeten, när riksdagens utskott tar ställning till de konkreta förslagen om statens utgifter på 27 utgiftsområden och om statens intäkter. Onsdagens budgetsdramatik gällde beslutet om statsbudgetens totala utgiftsramar, det första steget i beslutet om statens budget.

Det blir den sittande regeringens uppgift att skriva de regleringsbrev som preciserar varje myndighets arbete under 2015, bedömer Ingvar Mattson.

– Det måste man förvänta sig, annars stannar verksamheten. Men regleringsbreven kommer att utgå från riksdagsbeslut som baseras på den borgerliga budgeten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.