Marlen Eriksson, enhetschef för Tillväxtverkets interna service.
Bild: Johanna Bohlin, Tillväxtverket
Marlen Eriksson, enhetschef för Tillväxtverkets interna service.

Brist på kontorsplatser öppnar för distansarbete på heltid

TILLVÄXTVERKET2022-06-22

Tillväxtverket har fler medarbetare än kontorsplatser och tillåter därför fortsatt distansarbete på heltid. Trots platsbristen har många kontorsstolar stått tomma under året. En förklaring är att många vill arbeta hemifrån. Enhetschefen Marlen Eriksson ser en konkurrensfördel i att kunna erbjuda en generös inställning till distansarbete.

Sedan pandemirestriktionerna hävdes efter årsskiftet har många myndigheter avslutat återgången till kontoren och uppdaterat sina riktlinjer för distansarbete.

Men på Tillväxtverket, som nästan tredubblat antalet anställda för att hantera krisstödet för korttidsarbete under pandemin, har möjligheten att arbeta på kontoret fortsatt varit begränsad.

Att myndigheten just nu har cirka 1 300 medarbetare och endast runt 500 arbetsplatser gör att de som vill arbeta på kontoret i förväg måste boka en plats via en app. Att ta sig till arbetsplatsen är dock inget krav. Myndigheten har nyligen beslutat att behålla möjligheten för medarbetarna att distansarbeta på heltid.

Enligt Marlen Eriksson, chef för Tillväxtverkets enhet för intern service, är bristen på kontorsplatser ett skäl till beslutet, men inte det enda. I myndighetens senaste medarbetarundersökning uppgav en majoritet att de vill jobba på distans mellan 60 och 80 procent av arbetstiden.

– Det önskemålet gör att vi vill ha en generös inställning till distansarbete. Vi ser det också som en konkurrensfördel för oss, som underlättar för oss att rekrytera och behålla kompetens, säger Marlen Eriksson.

Trots att antalet anställda vida överstiger antalet kontorsplatser har det sällan varit fullbokat på kontoren under våren. Det gör att Tillväxtverket nu slopar det tak som tidigare begränsade hur många dagar per vecka som anställda kunde boka en kontorsplats.

Sara Jonasson, STs avdelningsordförande på myndigheten, ser det som ett tecken på att arbetsgivaren till en början överskattade de anställdas önskan om att återvända till kontoren.

– Kontoren har sällan varit fullbokade och det finns platser med kort varsel. Många trivs med att jobba hemifrån. Jag har inte hört några synpunkter från medlemmar om bokningssystemet, utan det verkar fungera. Hade arbetsgivaren däremot krävt att vi skulle vara på plats i högre grad hade det troligen väckt starkare reaktioner, säger Sara Jonasson.

Personalstyrkan på Tillväxtverket kommer att minska drastiskt när arbetet med korttidsstödet har slutförts, men exakt när myndighetens lokaler återigen kan rymma all personal vågar inte Marlen Eriksson uttala sig om. Troligen blir det någon gång i början av 2023.

Fram till dess kommer distansarbete att tillåtas på heltid och bokningsappen behållas på de största kontoren i Stockholm, Malmö, Göteborg och Östersund.

– Under året kommer vi att utvärdera distansarbetet och eventuellt göra revideringar till 2023. Då kommer vi också att börja teckna distansarbetesavtal med dem som vill det. Hur stor andel distansarbete som kommer att vara möjligt törs jag inte säga, men vi tror på en hög grad av flexibilitet, säger Marlen Eriksson.

Sara Jonasson tror också att det kommer att bli en större diskussion inom myndigheten om distansarbetet och kontorets framtida roll nästa år.

– På många andra arbetsplatser har man brottats med om man ska ha ett tak för distansarbete vid 49 procent av arbetstiden och om man ska vara på plats på bestämda dagar. De frågorna har inte varit aktuella hos oss ännu, utan det tror jag att vi kommer behöva prata mer om under 2023, säger hon.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Distansarbete
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA