Försäkringskassan sätter tak för distansarbete på 49 procent

FÖRSÄKRINGSKASSAN2022-04-06

Anställda på Försäkringskassan kommer att behöva jobba åtminstone halva arbetstiden på kontoret. Enligt Thomas Åding, STs avdelningsordförande på Försäkringskassan, har myndighetens nya riktlinje fått ett blandat mottagande.

Försäkringskassans nya regler innebär att ingen anställd på myndigheten kommer att kunna jobba mer än halva arbetstiden hemifrån. I myndighetens nya riktlinje, som beslutades i februari, finns nämligen ett tak för distansarbete på 49 procent.

Utifrån den ramen är det sedan upp till varje medarbetare att komma överens med sin chef om vad som ska gälla. Den nya riktlinjen ska utvärderas under det närmaste året och vid behov förändras under inledningen av 2023.

Enligt Thomas Åding, STs avdelningsordförande på Försäkringskassan, är det tydligt att distansarbetet är en viktig fråga för många medlemmar och den nya riktlinjen har enligt honom fått ett blandat mottagande.

– Det har funnits väldigt olika förväntningar. Dels finns det de som tycker att det är skönt att gå tillbaka till arbetsplatsen, dels finns det många som gärna skulle jobba hemifrån hela eller större delen av arbetstiden. De är förstås besvikna nu och det är inte konstigt, säger han.

Frågan om distansarbete har diskuteras mellan fack och arbetsgivare under en längre tid. För ST inom Försäkringskassan har det varit viktigt att få till möjligheter till distansarbete, men också att skapa en diskussion om hur kontorslokalerna ska se ut framöver, förklarar Thomas Åding.

– En del upplever inte att man får arbetsro i de öppna kontorslokalerna och att man har bättre förutsättningar att arbeta hemifrån, säger han.

Lokalfrågan kommer att finnas med i utvärderingen under det närmaste året. 

Hur ser ni från STs sida på den nya riktlinjen?

– Arbetsgivaren har varit tydlig i sin argumentation om vikten av att vara på arbetsplatsen. Utifrån det och de förutsättningarna som fanns är vi nog ändå relativt nöjda. Sedan kan man alltid önska att vi hade fått in andra ordalydelser eller en större frihet för medarbetarna. Vi vet heller inte riktigt hur utfallet blir eftersom det är omkring 800 chefer som ska tolka detta.

Har ni fått några indikationer om hur det har gått?

– Just nu är det spridda skurar. En del har tagit till sig det på rätt sätt och sätter sig ned och diskuterar i samverkan och kommer överens om ett upplägg som fungerar. Men vi hör också om områden där det fungerar mindre bra och chefer bestämmer själva hur det ska se ut.

Anders Liif, chef för Försäkringskassans HR-avdelning, berättar att myndigheten vill möjliggöra en kombination av arbete på kontoret och på distans. Men han anser ändå att det är viktigt att majoriteten av arbetet utförs på kontoret.

– Utifrån de tidigare riktlinjerna var det möjligt att arbeta på distans två dagar i veckan. Så den här revideringen möjliggör distansarbete i en större utsträckning än tidigare. Men riktlinjerna uttrycker också att vi vill att huvuddelen av arbetet ska utföras på våra kontor.

Enligt Anders Liif utgår beslutet från verksamhetens behov, arbetsuppgifterna på myndigheten samt ett gemensamt ansvar att bidra till en välfungerande arbetsgrupp och en god arbetsmiljö. Men det handlar även om att inte göra en för stor förändring för snabbt, menar han.

Anders Liif betonar också att konsekvenserna av riktlinjerna kommer att analyseras, och att riktlinjerna sedan kommer att utvärderas och vid behov revideras.

– Vi vill vara bejakande, men tycker inte att det är ansvarsfullt att släppa det här helt fritt. Det är en förhållandevis stor förändring av arbetslivet, som vi behöver analysera ordentligt. Det handlar bland annat om ledning och styrning av verksamheten, lokalfrågor och arbetsmiljö, men också om kompetensförsörjning, säkerhet och sekretess samt vår förmåga att driva utvecklings- och förändringsarbete.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA