När Skatteverket förtydligade reglerna om tjänstestället valde CSN att ta bort sitt generella tak för distansarbete, berättar myndighetens HR-chef Helena Gagner.
Bild: CSN
När Skatteverket förtydligade reglerna om tjänstestället valde CSN att ta bort sitt generella tak för distansarbete, berättar myndighetens HR-chef Helena Gagner.

CSN slopar generellt tak för distansarbete

CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN2022-04-04

Till en början begränsade Centrala studiestödsnämnden, CSN, möjligheten till distansarbete till två dagar i veckan. Men sedan skattereglerna som påverkar distansarbetet förtydligades har myndigheten slopat taket. Att erbjuda flexibla arbetsformer är viktigt för att klara kompetensförsörjningen, anser CSNs HR-chef Helena Gagner.

I höstas orsakade det skatterättsliga regelverket om tjänsteställe många funderingar hos arbetsgivare som arbetade med nya policyer för distansarbete. Reglerna tolkades av flera myndigheter som att distansarbetsplatsen skulle bli den anställdes tjänsteställe om hen arbetade där mer än hälften av sin arbetstid. Detta slogs också fast i Arbetsgivarverkets dåvarande stödmaterial, något som Publikt har rapporterat om tidigare.

Detta fick flera statliga arbetsgivare att sätta ett tak för distansarbete på hälften av arbetstiden eller på två dagar i veckan – däribland Centrala studiestödsnämnden, CSN, som i september antog en riktlinje med den övre gränsen. Enligt myndigheten var intresset för fortsatt arbete hemifrån stort och individuella distansavtal skrevs under hösten. Men de avtalen kommer nu att behöva skrivas om.

Skälet är att CSN i mars kasserade sin tidigare riktlinje och ersatte den med en ny – utan något generellt tak för distansarbetets omfattning. I stället är det enligt den nya riktlinjen verksamhetens behov och dialogen med chefen som ska avgöra hur stor del av arbetstiden som medarbetaren kan arbeta på distans.

Förändringen beror på det förtydligande av skattereglerna som gjordes i december, då Skatteverket slog fast att en anställd som har tillgång till en arbetsplats i arbetsgivarens lokaler också har sitt tjänsteställe där om inte annat är avtalat. Det fick CSN att göra ett omtag, berättar myndighetens HR-chef Helena Gagner.

– Vi har egentligen inte ändrat vår inställning, men den nya tolkningen öppnade för att vi kunde tänka friare kring distansarbetet. Ytterst måste vi självklart säkerställa att vi klarar vårt uppdrag, men vi måste också se till att vi är en attraktiv arbetsgivare som klarar kompetensförsörjningen. Att erbjuda flexibla arbetsformer anser vi kommer att vara en viktig framgångsfaktor, säger hon.

Hon understryker att CSN inte rekommenderar att medarbetare jobbar hemifrån på heltid, utan att myndigheten tror på en mix av distansarbete och arbete på kontoret. Just nu pågår diskussioner på CSNs olika avdelningar om hur den balansen ska se ut framöver. Ett par avdelningar har satt ett tak för distansarbete 60 procent av arbetstiden, men Helena Gagner räknar med att omfattningen kommer att variera inom myndigheten och över tid.

– Det kan finnas perioder när man arbetar med ett utredningsuppdrag som kräver mycket avskildhet, då hemarbete är lämpligt. Sedan kanske man har ett annat uppdrag som kräver mycket kontakt med kollegorna, då det är bättre att arbeta på kontoret. Jag tror att det är viktigt att vi provar oss fram och gör anpassningar utifrån hur behoven ser ut, säger hon.

STs avdelningsordförande inom CSN, Anneli Gårdbäck, anser att det är bra att arbetsgivaren har övergivit den tidigare restriktiva riktlinjen till förmån för en mer flexibel inställning till distansarbete.

– Vi har jobbat för att få till den här flexibiliteten, som arbetsgivaren också har velat uppnå. Vi har haft bra diskussioner om detta. Jag upplever att ambitionen är att det ska finnas en tillit att medarbetare och chefer kan få det här att fungera, säger Anneli Gårdbäck.

Hon tror att det kommer att finns ett stort intresse på CSN att skriva individuella avtal om distansarbete upp till 60 procent av arbetstiden.

– Sedan kommer kanske inte alla att sitta hemma så mycket, men jag tror att det kan vara en bra nivå att utgå ifrån. Vi har en del medlemmar som gärna skulle arbeta hemma hela tiden, men vi tror att vi också behöver träffas fysiskt på kontoret, inte minst för att lära känna nya kollegor, säger Anneli Gårdbäck.

Publikt har tidigare rapporterat att ytterligare två statliga arbetsgivare, Pensionsmyndigheten och Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har avstått från att sätta ett generellt tak för distansarbetes omfattning i sina riktlinjer.

Även Skogsstyrelsen har valt att inte ange någon generell övre gräns. I stället konstaterar myndigheten att det kommer att variera hur stor del av tiden som det är lämpligt att en medarbetare arbetar på distans. Det ska avgöras efter en bedömning av medarbetarens arbetsuppgifter, arbetsmiljö i hemmet, digital infrastruktur och personliga egenskaper, enligt myndighetens riktlinje.

Jordbruksverket, som delar kontorsbyggnad för sitt huvudkontor med Skogsstyrelsen, har också antagit en riktlinje som tillåter omfattande distansarbete, upp till 80 procent av arbetstiden.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Distansarbete

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA