Skatteverket förtydligar regler som påverkar distansarbete

DISTANSARBETE2021-12-08

Reglerna om tjänsteställe har lett till en hel del frågor om vad som gäller vid distansarbete, vilket fått Skatteverket att gå ut med ett förtydligande. I det slår myndigheten fast att en anställd som har tillgång till en arbetsplats i arbetsgivarens lokaler också har sitt tjänsteställe där om inte annat är avtalat.

Det skatterättsliga regelverket om tjänsteställe har fått en del arbetsgivare att begränsa sitt erbjudande om distansarbete till anställda. Deras uppfattning har varit att tjänstestället skulle flyttas till distansarbetsplatsen om den anställda jobbar mer än halva tiden på distans, vilket skulle kunna få betydelse för rätten till avdrag och möjlig­heten till ersättning för tjänsteresor.

Publikt har tidigare rapporterat om hur reglerna ska tolkas och att den tolkning som vissa arbetsgivare gjort av regelverket inte varit helt korrekt.

För att förtydliga vad som faktiskt gäller publicerar nu Skatteverket ett ställningstagande som ska reda ut de frågetecken som finns. Ställningstagandet ligger i linje med de uttalanden som Skatteverkets rättsliga expert Pia Blank Thörnroos gjort i Publikt.

Enligt Skatteverket antas en anställd som har tillgång till en arbetsplats i arbetsgivarens lokaler ha tjänsteställe där, även om den anställda har möjlighet att arbeta på andra platser mer än 50 procent av sin arbetstid.

Har den anställde däremot ingått ett avtal om att arbeta på en annan angiven plats än i arbetsgivarens lokaler och jobbar mer än 50 procent av tiden där ses den angivna platsen som tjänsteställe.

Åsa Krook, chef för arbetsgivarutveckling på Arbetsgivarverket, är nöjd med förtydligandet. På den statliga sidan krävs individuella överenskommelser med den anställde för att en arbetsgivare ska kunna erbjuda distansarbete. Men hon tror inte att det kommer att innebära några problem.

– Överenskommelserna handlar inte om att man är skyldig att arbeta på distans eller i hemmet utan öppnar upp för möjligheten. Det går bra ihop med det här ställningstagandet så som vi har tolkat det, säger hon.

I och med det nya ställningstagandet behöver inte arbetsgivare förhålla sig till skattereglerna på samma sätt som tidigare. Arbetsgivarverket kommer nu att se över och ändra i det stödmaterial kring distansarbete som tagits fram till statliga arbetsgivare.

– Vår utgångspunkt har alltid varit att verksamhetens behov ska styra. Utifrån det tidigare ställningstagandet fanns en del konsekvenser som var viktiga att ha koll på, men det förändras nu, säger Åsa Krook.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA