Annons:

"Före pandemin var det nästan uteslutet att jobba hemifrån, nu har det öppnats helt andra möjligheter", säger Anders Tell, avdelningsordförande för ST inom Skatteverket.
Bild: Fredrik Hjerling
"Före pandemin var det nästan uteslutet att jobba hemifrån, nu har det öppnats helt andra möjligheter", säger Anders Tell, avdelningsordförande för ST inom Skatteverket.

Oklarheter kring distansarbete på flera myndigheter

DISTANSARBETE2022-05-25

Pandemin har lett till att distansarbete blivit vanligare på många statliga myndigheter. Men reglerna ser olika ut och på vissa myndigheter har man ännu inte gått ut med någon ny policy. På Skatteverket pågår en process med individuella samtal med medarbetarna, berättar STs avdelningsordförande Anders Tell.

Under coronapandemin fick många möjlighet att arbeta på distans. Flera undersökningar, bland dem en som ST genomfört, visar att en majoritet vill fortsätta distansarbeta flera dagar i veckan. Bara en mycket liten andel vill återgå till hur det var innan pandemin.

Som Publikt tidigare har rapporterat har många myndigheter satt ett tak vid 49 procents distansarbete. Ett skäl till detta är att det tidigare var oklart hur ett omfattande distansarbete påverkar var en medarbetare anses ha sitt tjänsteställe och därmed skattereglerna för bland annat resor till och från arbetet.

I december förtydligade dock Skatteverket reglerna och klargjorde att en anställd som har tillgång till en arbetsplats i arbetsgivarens lokaler också har sitt tjänsteställe där om inte annat är avtalat. Åtskilliga arbetsgivare har ändå valt att även fortsatt dra gränsen för distansarbete vid halva arbetstiden.

Skatteverkets riktlinjer för myndighetens egna medarbetare anger inte någon procentsiffra för hur omfattande distansarbete som är tillåtet. Enligt dokumentet vill myndigheten ”verka för en flexibilitet i var vi som medarbetare utför vårt arbete”, men likväl fastslås att ”Skatteverkets utgångspunkt är att arbetet i första hand utförs på våra kontor och på den ort där man som medarbetare har sin placering”.

– Det finns många chefer som pratar om det här med högst 49 procent, men det är egentligen 0 till 100 som gäller. Skatteverkets interna riktlinje för distansarbete säger ingenting om procenten, säger Anders Tell, avdelningsordförande för ST inom Skatteverket.

Enligt Anders Tell finns det medarbetare vid Skatteverket som kommit överens med sin chef om 80 procents hemarbete. Myndigheten är mitt inne en process där var och en ska få ett samtal och en individuell bedömning, säger han.

– Det ska vara en dialog mellan chef och medarbetare där det är verksamhetens behov som ska gå först, därefter gruppens och i tredje hand medarbetarens eget intresse. Sitter man och jobbar i team kan man inom teamen komma överens om när man ska vara närvarande på jobbet för att träffas fysiskt.

Anders Tell ser det som positivt att pandemin lett till en ny syn på hemarbete.

– Före pandemin var det nästan uteslutet att jobba hemifrån, nu har det öppnats helt andra möjligheter. Samtidigt gäller det att hålla koll på det här med arbetsmiljö och gemenskap kontra ensamhet.

Tanken med Skatteverkets centrala riktlinjer för distansarbete är enligt Anders Tell att det ska finnas en flexibilitet.

– Annars är risken att man fastnar i en viss andel eller vissa dagar då hemarbete är ok. Det ser olika ut på olika arbetsplatser och kan variera över tid och beroende på säsong.

Just nu är det enligt Anders Tell en hel del problem med att få alla att hantera distansarbete som det är tänkt. Skatteverket är en stor myndighet och det kan ta tid att nå ut med informationen i kapillärerna, konstaterar han.

– Det finns säkert en del missnöje och många frågetecken, men vi har sagt oss att vi ska ge det här en viss tid att sätta sig, säger Anders Tell.

Samtidigt finns det flera myndigheter som ännu inte landat i någon central policy för hur stor omfattningen av distansarbete får vara. Ett exempel är Statistiska centralbyrån, SCB, där diskussioner om ett regelverk pågår. Enligt Krister Näsén, ordförande för ST inom SCB, kommer arbetsgivaren att landa i ett beslut under juni.

Inte heller på Regeringskansliet har det ännu offentliggjorts hur distansarbete ska hanteras – riktlinjer kommer att släppas 1 juni. Avdelningsordföranden för ST inom Regeringskansliet, Karina Åbom-Engberg, jobbar själv natt på säkerhetsavdelningen och har inte haft några möjligheter att jobba på distans under pandemin.

– Vi har samverkat med arbetsgivaren om det här och är överens. Regeringskansliets utgångspunkt är att vi ska vara på arbetsplatsen, säger Karina Åbom-Engberg.

På SMHI finns inga övergripande regler om omfattningen av distansarbete inom myndigheten. SMHI har beslutat att distansarbete ska hanteras inom ramen för förtroendearbetstiden. Enligt Mikael Stenström, sekreterare i avdelningsstyrelsen för ST inom SMHI, finns det en bra dialog med arbetsgivaren och det pågår inget aktivt arbete för att ta fram någon policy.

– Allmänt är det naturligtvis betydligt vanligare att folk jobbar hemifrån i dag än det var före pandemin. Men det finns vad jag vet ingen statistik för hur vanligt det är, säger han.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Distansarbete
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA