Bristande effektivitet i statens verksamhet

STATSFÖRVALTNING2019-06-03
Riksrevisionens årliga revisionsrapport visar på brister i effektiviteten i den statliga verksamheten. Också redovisningen behöver utvecklas för ökad transparens och tillförlitlighet, anser revisorerna.

När det gäller effektiviteten konstaterar Riksrevisionen bland annat att konsekvensanalyser, planering och scenarier i vissa fall är missvisande eller av låg kvalitet. Det minskar möjligheterna för myndigheterna, regeringen och riksdagen att fatta välinformerade beslut som bidrar till effektiva verksamheter och att undvika oförutsedda kostnader.

”Många av de fel och brister som vi sett under det senaste året är sådant som återkommit år efter år. Här kan regeringen och de ansvariga myndigheterna ta större ansvar för kvaliteten i den statliga verksamheten”, kommenterar riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Styrning utan helhetsperspektiv och bristande tillsyn och kontroll gör det svårare att nå uppsatta mål och riskerar att leda till försämrad offentlig verksamhet, påpekar Riksrevisionen. Också regeringens styrning av statliga bolag och insatser är otillräcklig i vissa sammanhang:

”Skattebetalarnas pengar ska användas så effektivt som möjligt, utifrån de politiska prioriteringar som riksdagen beslutat om. Våra granskningar under 2018 visar att detta inte alltid har varit fallet”, konstaterar riksrevisor Stefan Lundgren i pressmeddelandet.

I Riksrevisionens årliga granskning av 231 statliga myndigheters och organisationers årsredovisningar konstaterar myndigheten att risken för brister i transparens och redovisning ökar när myndigheter delar på ansvaret för en uppgift. Det förekommer att pengar redovisas som oförbrukade hos en myndighet, men som förbrukade hos en annan.

Många myndigheter överskrider också sina befogenheter när det gäller långsiktiga ekonomiska åtaganden. Behovet av förstärkt kontroll på området är betydande, enligt Riksrevisionen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.