Bristande skydd mot utnyttjande av arbetskraft

ARBETSLIV2020-12-16
Det finns stora brister i statens insatser för att förhindra att människor utnyttjas i arbetslivet. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt myndigheten finns det brister i alla delar av systemet.

Exploatering av arbetskraft är ett allvarligt och växande samhällsproblem, skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande. Bristerna i statens insatser mot arbetskraftsexploatering beror enligt myndigheten framför allt på att regeringen inte har gett statliga myndigheter mandat och tydliga uppdrag att motverka problemet.

Enligt rapporten är det framför allt utländsk arbetskraft som drabbas av till exempel oskäligt låg lön, mycket långa arbetsdagar, farlig arbetsmiljö eller dåliga boendeförhållanden. Exploateringen göder annan kriminalitet, och kan leda till att seriösa företagare slås ut av att konkurrensen snedvrids, konstaterar myndigheten.

Riksrevisionens slutsats är att det regelverk som finns inte ger något bra skydd mot exploatering. Det är till exempel inte förbjudet för en arbetsgivare att ta betalt för en anställning, att kräva tillbaka lön av en anställd eller att låta anställda bo under dåliga förhållanden. Det är dessutom sällan myndigheternas kontroller leder till att utsatta arbetstagare får hjälp. Enligt rapporten har bara tre fall av människohandel för tvångsarbete eller människoexploatering lett till en fällande dom under de senaste tre åren.

”Ett grundläggande problem är att ingen myndighet har överblick över vilka som drabbas och hur många de är. Utan kunskap är det svårt för regering och myndigheter att utforma effektiva insatser”, kommenterar riksrevisor Helena Lindberg slutsatserna i pressmeddelandet.

Riksrevisionen uppmanar regeringen att ta ett helhetsgrepp för att motverka att människor utnyttjas. En myndighet bör ges ett övergripande ansvar att samordna arbetet, anser Riksrevisionen. Det vore enligt rapporten lämpligt att lägga ansvaret på Arbetsmiljöverket, som redan har tillträde till landets arbetsplatser och har kompetens på arbetsmiljöområdet.

Riksrevisionen rekommenderar också regeringen bland annat att ta fram en handlingsplan för att samla åtgärderna och möjliggöra uppföljning, och att ge myndigheterna inom området tydliga uppdrag och mandat. Lämpliga myndigheter bör ta fram en process för skydd och stöd till offer, och informera om rätten till goda arbetsvillkor och vart drabbade kan vända sig.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.