Bristande styrning av statens bolag

STATLIGA BOLAG2021-04-23
Regeringen behöver förtydliga, förstärka och följa upp sin styrning av de statliga bolagen om de ska vara föredömen när det gäller hållbart företagande, anser Riksrevisionen efter en granskning.

Riksrevisionen har granskat om regeringens styrning av de 46 helt eller delvis statligt ägda bolagen leder till att ambitionerna om hållbart företagande uppnås, och hur de omsätts i praktiken. Det samlade värdet av de statliga bolagen är cirka 640 miljarder kronor.

Riksrevisionen påpekar att riksdagen har beslutat att bolagen ska vara föregångare när det gäller hållbart företagande, och att verksamheten ska präglas av öppenhet. Det handlar till exempel om att verka för god arbetsmiljö, anständiga arbetsvillkor, respekt för mänskliga rättigheter och ökad jämställdhet. På miljöområdet ställer staten krav på minskad klimat- och miljöpåverkan.

”Staten är en av de absolut största bolagsägarna i Sverige, och det spelar roll hur den agerar på det här området”, understryker riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Enligt granskningen är regeringens styrning fokuserad på övergripande frågor och processer, snarare än på konkreta resultat och framsteg. Enligt Riksrevisionen behöver regeringen tydligare peka ut vilka riktlinjer som bolagen ska följa – och vad detta innebär i praktiken.

Granskningen visar också att regeringens information till riksdagen om bolagens hållbarhetsarbete gör det svårt att få en samlad bild av bolagens sociala och miljömässiga utveckling.

Riksrevisionens rekommendationer

Riksrevisionen rekommenderar regeringen bland annat att

  • genomföra mer systematiska och återkommande uppföljningar av de statligt ägda bolagens arbete med hållbart företagande,
  • förtydliga de riktlinjer som de statligt ägda bolagen ska följa,
  • överväga att höja kraven på bolagens hållbarhetsredovisning,
  • utveckla informationen till riksdagen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.