Bild: CC BY-SA 3.0

Brister i arbetsmiljön på pendeltågen

SPÅRTRAFIKEN2017-02-22

Det nya systemet för att rapportera in fel på pendeltågen fungerar inte. STs huvudskyddsombud Mats Hanqvist har nu anmält saken till Arbetsmiljöverket. ”Om jag åker i en ostädad hytt en dag ska jag inte behöva komma tillbaka till en ostädad hytt fyra dagar senare”.

I december 2016 tog det Hong Kong-baserade tågföretaget MTR över driften av pendeltågstrafiken i Stockholm. I samband med det byttes också systemet som personalen använder för att rapportera in fel på tågen ut.

I januari skrev STs huvudskyddsombud och lokföraren Mats Hanqvist ett brev till arbetsgivaren där han pekade på brister i det nya systemet. Bristerna sågs som så allvarliga att säkerheten i pendeltågstrafiken var satt på spel eftersom ”fordon har tursatts och gått i trafik med allvarliga defekter”.

Enligt skrivelsen känner sig medarbetarna inte säkra på att de skador och brister på tågen som rapporteras in verkligen blir åtgärdade. Det nya systemet orsakar också arbetsmiljöproblem. Det gäller till exempel städbehov inte kan rapporteras in ordentligt, förklarar han för Publikt.

̶ Vi har haft hytter som har varit så smutsiga att vi har fått allergiska reaktioner vilket gjort att det inte har gått att arbeta där. Det handlar om trivsel och arbetsmiljö, säger Mats Hanqvist.

Eftersom Mats Hanqvist inte upplevde att MTR, trots brevet, gjorde tillräckligt för att lösa problemen anmäldes saken till Arbetsmiljöverket via en så kallad 6:6a-anmälan. Myndigheten har nu meddelat att det blir arbetsmiljöinspektion i början av mars.

MTR:s trafikchef Dag Lokrantz-Bernitz känner inte till något fall av allergi. Han känns inte heller vid att det skulle vara några problem med städningen.

̶ Städningen sker framförallt i depåerna. Hytterna ska städas med regelbundenhet. Det är storstädning med en viss regelbundenhet och sedan en enklare städform med tätare regularitet, säger han.

Dag Lokrantz-Bernitz påpekar att det visserligen förekommit att brister på tågen inte har rapporterats in, men att det inte rör sig om några allvarliga fel. Han bekräftar att det nya IT-verktyget som tågvärdar och lokförare använder för att rapportera in fordonsskador inte fungerade från början.

̶ Men det som har bäring på säkerheten ringer man ändå alltid in till vårt säkerhetscenter. Så det har aldrig varit någon risk för säkerheten, säger Dag Lokrantz-Bernitz.

Enligt 6:6a-anmälan behöver personalen utbildning i systemet som är ”relevant och anpassad efter var persons arbetsuppgifter”. Huvudskyddsombudet efterfrågar också en dialog mellan arbetsgivare och personal för att utvärdera hur det nya IT-verktyget upplevs.

̶ Det sker fläckvis insatser men vad vi efterlyser är någon slags helhet och där har MTR varit obenägna att ta diskussioner. Det känns inte som att det här kommer gå av sig självt, säger huvudskyddsombudet Mats Hanqvist.

Trafikchefen Dag Lokrantz-Bernitz tror dock inte att Arbetsmiljöverket kommer att ha någonting att anmärka på vid sin kommande inspektion. Dialogmöten med medarbetare är inbokade och alla åtgärder är vidtagna, menar han.

̶ Vi har full koll på de här sakerna. När det gäller utmaningarna i systemet har vi jobbat med det konstant hela tiden. Och fortbildning av medarbetarna ska pågå kontinuerligt, säger han.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Spårtrafiken
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA