Brister i automatiska a-kassebeslut

ARBETSFÖRMEDLINGEN2020-08-10
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har hittat brister i Arbetsförmedlingens system för automatiska sanktionsbeslut. Sådana beslut fattas när en a-kassemottagare inte lämnat sin aktivitetsrapport i tid.

Den som är arbetslös ska regelbundet redovisa till Arbetsförmedlingen vad hen har gjort för att ta sig ur sin arbetslöshet. Om aktivitetsrapporten inte lämnas inom utsatt tid underrättas automatiskt Arbetsförmedlingens enhet för ersättningsprövning. En del av de inkomna underrättelserna hanteras sedan helt automatiskt, i den så kallade volymhanteringen.

IAFs granskning visar att den automatiska hanteringen av beslut om sanktion överlag fungerar bra. Men IAF konstaterar att det finns brister som myndigheten behöver åtgärda. 

Exempelvis förekommer att deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin har fått beslut om varning eller avstängning utan stöd i regelverket, efter 450 dagar med ersättning. För sådana deltagare ska Arbetsförmedlingen i stället utreda om anvisningen till programmet ska återkallas. IAF menar att Arbetsförmedlingen har ett stort ansvar för att se till att den automatiska hanteringen är korrekt och har stöd i regelverket.

Enligt pressmeddelandet menar IAF också att uppgifter som har tagits emot från programdeltagare inte skickats vidare till rätt enhet inom Arbetsförmedlingen. Enligt IAF kunde sådana uppgifter ha haft betydelse för om deltagaren skulle få en sanktion eller inte.

IAF påpekar också att Arbetsförmedlingens handläggarstöd för aktivitetsrapportering strider mot föreskrifterna. Enligt föreskrifterna ska aktivitetsrapporten lämnas efter slutet av varje kalendermånad, medan handläggarstödet säger att en arbetssökande som blir arbetslös den 20 eller senare i månaden ska lämna in aktivitetsrapporten nästnästa månad. IAF konstaterar att Arbetsförmedlingens handläggarstöd måste stämma överens med de föreskrifter som myndigheten själv har beslutat om.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.