Brister i de flesta a-kassors redovisningar

A-KASSAN2016-12-07

Bara 5 av 28 arbetslöshetskassors årsredovisningar överensstämmer med Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter. I de flesta fall handlar det om mindre avvikelser, konstaterar myndigheten.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fann vid sin granskning en eller flera avvikelser hos 23 av de granskade arbetslöshetskassorna. Det handlar om uppgifter som saknats i förvaltningsberättelsen eller poster i resultat-och balansräkningen. Enligt IAFs bedömning handlar det i de flesta fall om mindre allvarliga avvikelser. Enligt IAF har avvikelserna inte påverkat resultatet för respektive a-kassa.

Utifrån sina återkommande granskningar av a-kassornas årsredovisningar bedömer IAF att förbättringar har skett över tid, men att det fortfarande finns brister. IAF poängterar att när det finns en föreskrift ska den naturligtvis följas.

Det finns detaljerade föreskrifter för hur en a-kassas resultat- och balansräkning ska utformas. Föreskriften anger ett minimikrav för vilka uppgifter som ska ingå och syftar till att belysa det statliga uppdrag som arbetslöshetskassorna har, konstaterar IAF. Trots det har 22 av de 28 a-kassorna inte utformat årsredovisningens resultat- och balansräkningar enligt föreskriften.

Däremot konstaterar IAF att själva förvaltningsberättelserna varit utan avvikelser hos 26 av de 28 granskade a-kassorna.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

A-kassa
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA