Brister i högskolors likabehandling

HÖGSKOLAN2014-12-09
Det finns brister i många lärosätens likabehandlingsplaner. Ofta saknas en fullständig redovisning av hur tidigare planerade åtgärder har genomförts. Det visar en granskning från DO.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har granskat samtliga lärosätens likabehandlingsarbete genom att granska både innevarande och föregående års likabehandlingsplaner. Genomgången visar att alla högskolor utom en har ett pågående eller påbörjat arbete för att förebygga och motverka diskriminering.

Samtidigt visar granskningen att bara 19 av 48 granskade högskolor och universitet fullt ut lever upp till diskrimineringslagens krav på likabehandlingsarbetet. I de flesta fall beror det på att många saknar en fullständig redovisning av hur de planerade åtgärderna i föregående års plan har genomförts.

”Högskolorna ska i sitt likabehandlingsarbete vidta aktiva åtgärder för att motverka diskriminering, och det är i redovisningen av hur de planerade åtgärderna har genomförts som den verkliga aktiviteten syns”, säger DOs Peter Wråke i ett pressmeddelande.

DO konstaterar i sin granskning också att hälften av högskolorna arbetar förebyggande för att motverka diskriminering på grund av ålder eller könsöverskridande identitet eller uttryck, trots att det inte är ett krav enligt lagen.

DO planerar att följa upp högskolornas arbete under 2015, och då särskilt de högskolor som inte fullt ut följer bestämmelserna om aktiva åtgärder. Vid allvarliga brister har DO möjlighet att gå till Nämnden mot diskriminering för att vid vite kräva att högskolan ska fullgöra sina skyldigheter.

DO kommer att sammanställa en slutrapport om granskningen senast 1 mars 2015.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.