Brister rättas oftast till efter granskning

STATSFÖRVALTNING2020-04-08
Regelbundna revisioner leder till bestående resultat, men det förekommer att brister inte rättas till, konstaterar Riksrevisionen i sin årliga uppföljningsrapport om förra årets granskningar.

Riksrevisionen har följt upp ett stort antal av de senaste årens granskningar av regeringen och de statliga myndigheterna. Uppföljningen visar att granskningarna i huvudsak bidrar till positiva förändringar, men att vissa brister kan kvarstå.

I årets rapport följer Riksrevisionen upp 21 modifierade revisionsberättelser med anledning av myndigheternas årsredovisningar för 2018, samt 73 skriftliga rekommendationer till 30 myndigheter. I samtliga fall har Riksrevisionen haft kritiska synpunkter på myndigheternas redovisning.

Kritiken för räkenskapsåret 2018 har enligt Riksrevisionen lett till åtgärder från de granskade organisationerna. Myndigheterna har redan på kort sikt agerat utifrån de flesta av de rekommendationer som Riksrevisionen har lämnat. Enligt rapporten kan man inte alltid dra slutsatsen att det är Riksrevisionens granskningar som är den direkta anledningen till de iakttagna förbättringarna. Men uppföljningen visar ändå att Riksrevisionen spelar roll i arbetet med att förändra och förbättra den statliga verksamheten, skriver myndigheten.

I rapporten följer Riksrevisionen också upp 20 effektivitetsgranskningar som beslutades under perioden mars 2015-mars 2016, och en översiktlig uppföljning av 38 granskningsrapporter från 2017 och 2018. Uppföljningen bygger på regeringens skrivelser, propositioner och utskottsbetänkanden från riksdagen. I vissa fall har granskarna också tagit kontakt med de granskade myndigheterna. I samtliga av de 20 effektivitetsgranskningarna redovisar Riksrevisionen att granskningarna haft effekt, men i varierande utsträckning.

Riksrevisionen granskar årligen de statliga myndigheternas årsredovisningar för att se om de ger en rättvisande bild av myndighetens ekonomiska resultat, finansiering och finansiella ställning. Om årsredovisningen innehåller väsentliga fel lämnar Riksrevisionen en modifierad revisionsberättelse. Det fick 21 av de 231 granskade myndigheterna för räkenskapsåret 2018. Enligt uppföljningsrapporten har de flesta av felen åtgärdats på det sätt som Riksrevisionen rekommenderat inom ungefär ett år.

”Den årliga revisionen har bland annat bidragit till bättre regelefterlevnad, bättre beslutsunderlag för regeringen och en tydligare styrning”, kommenterar riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.