Runt 1500 kvinnor inom facket har skrivit på uppropet #inteförhandlingsbart” mot sexuella trakasserier på jobbet. En av dem är STs ordförande Britta Lejon.
Bild: Casper Hedberg
Runt 1500 kvinnor inom facket har skrivit på uppropet #inteförhandlingsbart” mot sexuella trakasserier på jobbet. En av dem är STs ordförande Britta Lejon.

Britta Lejon i upprop mot sexism inom facket

#METOO2017-11-23

STs förbundsordförande Britta Lejon är en av de som skrivit under #inteförhandlingsbart, uppropet för ett stopp på sexismen i fackföreningsrörelsen. ”Jag tror inte att fackföreningsrörelsen skiljer sig från övriga arbetsmarknaden”, säger hon.

Efter #metoo har ett antal branschspecifika upprop följt. I veckan samlades drygt 1500 kvinnor inom facket i ett upprop där de ”kräver ett slut på sexismen och tystnadskulturen, det är #inteförhandlingsbart”.

En av de som skrivit under är STs ordförande Britta Lejon.

– Det är dubbelt, samtidigt som jag vill visa sympati och stötta initiativet, så är jag som ordförande också mottagare av uppropet och ansvarig för att bidra till en förändring.

Har du själv utsatts för sexuella trakasserier?

– Jag tror inte att det finns någon kvinna som inte har det. Jag har stött på det som politiker, som statligt anställd och inom fackföreningsrörelsen.

Vittnesmålen i #inteförhandlingsbart handlar om våldtäkter, övergrepp och sexuella trakasserier där gärningsmännen är ledare, anställda och förtroendevalda inom de egna förbunden.

Vad kommer ST att göra nu för att bidra till förändring och få ett stopp på detta?

– Vi måste prata mycket mer om hur vi uppträder inom facket. På kongressen för ett år sedan tog ST beslut om etiska riktlinjer, där bland annat detta ingår. Det viktiga nu är att dessa riktlinjer inte blir hyllvärmare utan något som vi verkligen följer. Vi måste arbeta mer med de här frågorna i utbildningar för förtroendevalda till exempel, säger Britta Lejon.

Hon berättar också att ST under nästa år kommer att fokusera mycket på arbetsmiljö, och i det arbetet ingår att driva på för att medlemmarnas arbetsgivare ska jobba mot sexuella trakasserier och andra former av diskriminering.

– Jag kommer bland annat att skriva till alla statliga bolags- och myndighetsledningar och göra dem uppmärksamma på det ansvar de enligt diskrimineringslagen har att arbeta förebyggande mot trakasserier.

Britta Lejon tror att #metoo kommer att leda till en hälsosam attitydförändring i hela samhället.

– Sexuella trakasserier kommer inte att gå att tysta ner framöver.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Diskriminering
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.