Brott mot anmälningsplikt ska få konsekvenser

STATSFÖRVALTNING2023-08-16

En särskild utredare kommer att få i uppdrag att se över vilka konsekvenser det ska leda till om myndigheter och kommuner inte anmäler papperslösa som olovligen vistas i Sverige, rapporterar Ekot.

I Tidöavtalet mellan Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna slås fast att kommuner och myndigheter som kommer i kontakt med människor som vistas olovligen i Sverige ska bli skyldiga att anmäla detta till Migrationsverket och Polisen. Enligt Ekot kommer regeringen nu att gå vidare med detta förslag, som fått hård kritik.

Den statliga utredare, som sedan tidigare utreder vad regeringen kallar ”åtgärder mot skuggsamhället”, får enligt Ekot i uppdrag att undersöka exakt vilka situationer som kan behöva undantas från informationsplikten. I dag har den som olovligen vistas i Sverige rätt till skolgång och viss sjukvård, men regeringen och Sverigedemokraterna är enligt Ekot ense om att utredaren inte på förhand ska utesluta några verksamheter från anmälningsplikten.

Regeringspartierna och Sverigedemokraterna vill också utreda om det ska bli några konsekvenser om kommuner och myndigheter bryter mot anmälningsplikten.

Enligt Ekot finns i direktiven till utredaren även en formulering om att det kommande förslaget ska stämma överens med internationella konventioner som Sverige ställt sig bakom, till exempel barnkonventionen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA