Central kontroll ger större enhetlighet

ARBETSFÖRMEDLINGEN2020-06-11
Sedan Arbetsförmedlingen under förra hösten centraliserat sitt arbete med granskning och kontroll har kvaliteten och enhetligheten blivit bättre, enligt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF.

Arbetsförmedlingen centraliserade delar av sitt kontrollarbete till den nyinrättade enheten granskning och kontroll under hösten 2019. Enligt IAFs granskning har centraliseringen skapat goda förutsättningar för ett väl fungerande kontrollarbete. Arbetsförmedlingen arbetar nu enligt IAF systematiskt med sitt kontrolluppdrag och har ett tydligt fokus på kvalitet och enhetlighet. Det gör att det finns förutsättningar för ökad regelefterlevnad, vilket kan öka likabehandlingen.

I tidigare granskningar har IAF konstaterat att arbetsförmedlarna inte alltid har skickat underrättelser trots att de borde göra det. Den nya granskningen visar att antalet underrättelser av vissa orsaker har ökat, vilket kan tyda på en förbättrad kontroll av att de arbetssökande uppfyller kraven i regelverken.

Men IAF noterar också att det fortfarande finns brister och risker för att kontrollarbetet inte kommer att fungera som tänkt. Det handlar bland annat om arbetsförmedlarnas förutsättningar för att kunna utföra sin del i kontrollarbetet och att granskningen av aktivitetsrapporter inte utförs fullt ut i enlighet med reglerna. Det finns enligt rapporten också en risk för otydlighet om hur många arbeten de arbetssökande förväntas söka.

Enligt IAF har Arbetsförmedlingen satt ett för lågt krav för hur många jobb en arbetssökande ska söka. Enligt rapporten räcker det inte att bara söka ett arbete per månad för att uppfylla villkoret om aktivt arbetssökande. Ett så lågt ställt krav innebär att Arbetsförmedlingen inte utför sitt kontrollarbete fullt ut, menar IAF. För att upprätthålla ersättningssystemens legitimitet är det viktigt att Arbetsförmedlingen inte gör avsteg från de krav på de arbetssökande som följer av regelverken, skriver IAF i rapporten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.