Chefer ser risker med sjuknärvaro

ARBETSLIV2022-05-04

Distansarbete gör det lättare att fortsätta jobba trots att man är krasslig. Men det finns risker och nackdelar med det, anser HR-chefer i en enkät som företaget Medhelp har gjort.

Under pandemin gick sjukfrånvaron ned i branscher och yrken där distansarbete är möjligt, skriver Medhelp i sin rapport. Detta kan delvis förklaras av att personer som haft lindriga sjukdomssymptom klarade av att sköta arbetsuppgifterna hemifrån.

I dag, när många arbetsplatser har avtal om möjlighet till distansarbete, kan den så kallade sjuknärvaron komma att permanentas. Medhelps enkät bland cirka 300 HR-chefer visar dock att personalansvariga ser vissa problem med det. Två av tre HR-chefer ser risker och nackdelar, såsom att arbetsgivaren inte har koll på hur medarbetaren verkligen mår och att man riskerar att missa tecken på mer allvarlig ohälsa.

Dessutom kan produktiviteten påverkas negativt, och det är svårt att dra gränsen för när någon faktiskt är för sjuk för att arbeta, anser HR-cheferna.

Svaren visar även att sex av tio arbetsplatser saknar rutiner och system för att följa och följa upp sjuknärvaron. Bara var tionde har en modell där medarbetaren rapporterar in sådana dagar i ett system, och på tre av tio arbetsplatser finns en regel om att den anställde ska informera sin chef.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Arbetsliv
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.